Српски|Shqip|

Qytetarë të nderuar,

Është privilegj të jem në shërbimin tuaj.
Së bashku do t'i arrijmë qellimet tona!

Lajme Nga Ekzekutivi

Konkurs

KONKURS PUBLIK – për ndarjen e mjeteve të Mbështetjes së zhvillimit të qëndrueshëm lokal përmes zvogëlimit të papunësisë dhe fuqizimit ekonomik në vitin 2018 në Komunën e Bujanocit

KONKURS PUBLIK – për ndarjen e mjeteve të Mbështetjes së zhvillimit të qëndrueshëm lokal përmes zvogëlimit të papunësisë...

12/02/2018

Read More

Lajme

Vendimi mbi kompensimin për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësorë ne Komunën e Bujanocit

Me Vendimin mbi kompensimin për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor (në vazhdim të tekstit: Vendimi) përcaktohet kompensimi...

17/01/2018

Read More

Konkurs

Vendim mbi shpalljen e konkursit publik për dhënjen me qira të patundshmërive në pronësi publike të komunës së Bujanocit.

1. Hapsira afariste, me sipërfaqe 163m2, e cila gjindet në Bujanovc, rr.K.Petroviq, Llamela B, kati i parë, në parc.katastrale nr.4395,...

16/01/2018

Read More

Lajme

KONKURSI PUBLIK I PROGRAMIT IPARD PËR BUJQËSI

Konkursi publik sipas Programit IPARD për stimulim të inestimeve në pasurinë fizike të ekonomive bujqësore – blerjen e mekanizmit...

16/01/2018

Read More

KonkursLajme

Konkurs për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet Themelore dhe Master për vitin akademik 2017/2018

Konkurs për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet Themelore dhe Master për...

15/01/2018

Read More

Konkurs

Për shkak të interesimit të madh këshilli për punsim ka sjell vendim që konkursi për realizimin e praktikës profesionale për vitin 2018. Konkursi vazhdohet deri më 12.01.2018.

Për shkak të interesimit të madh këshilli për punsim ka sjell vendim që konkursi për realizimin e praktikës profesionale për vitin...

26/12/2017

Read More

Më shumë Lajme

   

 

Lajme Nga të gjitha kategoritë

Konkurs

KONKURS PUBLIK për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

На основу члана 4. Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку...

21/02/2018

Read More

KonkursLajme

Shtyhet konkursi për bursat e studentëve

Për shkak të interesimit të madh dhe arsyeve objektive Komisioni I këshillit komunal të Komunës së Bujanocit sjell vendim mbi...

21/02/2018

Read More

Konkurs

Konvokohet Seanca e PARË të Kuvendit Komunal të Bujanocit më 23.02.2018 (e premte). Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal të Bujanocit me fillim në ora 10.00.

Konvokohet Seanca e PARË të Kuvendit Komunal të Bujanocit më 23.02.2018 (e premte). Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal...

19/02/2018

Read More

Konkurs

KONKURS PUBLIK – për ndarjen e mjeteve të Mbështetjes së zhvillimit të qëndrueshëm lokal përmes zvogëlimit të papunësisë dhe fuqizimit ekonomik në vitin 2018 në Komunën e Bujanocit

KONKURS PUBLIK – për ndarjen e mjeteve të Mbështetjes së zhvillimit të qëndrueshëm lokal përmes zvogëlimit të papunësisë...

12/02/2018

Read More

Lajme

Vendimi mbi kompensimin për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësorë ne Komunën e Bujanocit

Me Vendimin mbi kompensimin për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor (në vazhdim të tekstit: Vendimi) përcaktohet kompensimi...

17/01/2018

Read More

Konkurs

Vendim mbi shpalljen e konkursit publik për dhënjen me qira të patundshmërive në pronësi publike të komunës së Bujanocit.

1. Hapsira afariste, me sipërfaqe 163m2, e cila gjindet në Bujanovc, rr.K.Petroviq, Llamela B, kati i parë, në parc.katastrale nr.4395,...

16/01/2018

Read More

Lajme

KONKURSI PUBLIK I PROGRAMIT IPARD PËR BUJQËSI

Konkursi publik sipas Programit IPARD për stimulim të inestimeve në pasurinë fizike të ekonomive bujqësore – blerjen e mekanizmit...

16/01/2018

Read More

KonkursLajme

Konkurs për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet Themelore dhe Master për vitin akademik 2017/2018

Konkurs për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet Themelore dhe Master për...

15/01/2018

Read More