Српски|Shqip|

Qytetarë të nderuar,

Është privilegj të jem në shërbimin tuaj.
Së bashku do t'i arrijmë qellimet tona!

Lajme Nga Ekzekutivi

BujqësiKonkursLajme

PROGRAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2018

Në bazë të nenit 13. paragrafit 1, 3 dhe 4  të Ligjit mbi stimulimet në bujqësi dhe zhvillimit rural (“Gazeta Zyrtare e...

06/07/2018

Read More

Kuvendi

Kryetari Adnan Salihu, fton seancën e katërt të Kuvendit Komunal të Bujanocit më për ditën е enjte (28.06.2018)

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-14 /18 Më:21.06.2018. B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

23/06/2018

Read More

Kuvendi

Kryetari i Kuvendit, Adnan Salihu konvokon seancën e tretë të KK të Bujanocit për ditën e hënë (18.06.2018)

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-12 /18 Më:12.06.2018. B u j a n o c  Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

15/06/2018

Read More

KonkursLajmeLajmeSport

Rezultati përfundimtar i financimit të programeve dhe projekteve të klubeve sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit për vitin 2018

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve në fushën e sportit për vitin 2018-të me seli në territorin e Komunës së...

09/05/2018

Read More

Më shumë Lajme

   

 

Lajme Nga të gjitha kategoritë

LajmeLajme

Gënjeshtra, mjeti i vetëm shantazhues i Televizionit të Bujanocit

Radio Televizioni i Bujanocit, në emisionin e lajmeve qëndrore të Hënës, 30 Korrik të këtij viti, në kuadër të një fushate...

02/08/2018

Read More

Lajme

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE NGA PROGRAMI PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2018

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE NGA PROGRAMI PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË...

12/07/2018

Read More

KonkursLajme

Vendimi mbi ndarjen e mjeteve stimuluese për zhvillimin e ndërmarrësisë në Komunën e Bujanocit për vitin 2018-të

Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese për zhvillimin e ndërmarrësisë lokale në Komunën e Bujanocit për vitin 2018 – me...

10/07/2018

Read More

BujqësiKonkursLajme

PROGRAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2018

Në bazë të nenit 13. paragrafit 1, 3 dhe 4  të Ligjit mbi stimulimet në bujqësi dhe zhvillimit rural (“Gazeta Zyrtare e...

06/07/2018

Read More

KonkursLajme

Kuvendi

Kryetari Adnan Salihu, fton seancën e katërt të Kuvendit Komunal të Bujanocit më për ditën е enjte (28.06.2018)

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-14 /18 Më:21.06.2018. B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

23/06/2018

Read More

Kuvendi

Kryetari i Kuvendit, Adnan Salihu konvokon seancën e tretë të KK të Bujanocit për ditën e hënë (18.06.2018)

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-12 /18 Më:12.06.2018. B u j a n o c  Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

15/06/2018

Read More

Lajme