Српски|Shqip|

Qytetarë të nderuar,

Është privilegj të jem në shërbimin tuaj.
Së bashku do t'i arrijmë qellimet tona!

Lajme Nga Ekzekutivi

Lajme

LISTA PRELEMINARE E SHFRYTËZUESVE TË FUNDIT PËR NDRIMIN E DYERVE DHE DRITAREVE TË JASHTME

Në bazë të nenit 27. Rregullorja për bashkëfinansimin e masave për rehabilitimin energjetikë në pallatet e banimit, shtëpitë...

10/11/2021

Read More

Lajme

Njoftim nga Shtabi i Krizave

Shtabi i krizave për mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga sëmundjet ngjitës siç është Covid 19 ka propozuar masat e reja për...

09/11/2021

Read More

EkzekutiviLajme

Ka nisur diskutimi online për draft Planin e Veprimit për Përmirësimin e Shërbimeve Sociale

Qytetarët nga sot mund t’i bashkohen diskutimit publik njëjavor për draft Planin e Veprimit për përmirësimin e shërbimeve...

09/11/2021

Read More

Lajme

Shpallet vendimi për ndarjen e subvencioneve për ndërmarrjet ekonomike dhe Start Up bizneset

Komisioni për ndarjen e mjeteve për subvencionimin e projekteve të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe ndërmarrësisë ka...

28/10/2021

Read More

Më shumë Lajme

   

 

Lajme Nga të gjitha kategoritë

Lajme

Konvokohet seanca e njëzet e Këshillit Komunal

Kryetari i Këshillit komunal të Bujanocit konvokon seancën e njëzet të Këshillit komunal të komunës së Bujanocit më datë...

26/11/2021

Read More

Lajme

Ranglista përfundimtare e përfituesve nga masa 1. Ndrrimi i dyerve dhe dritareve të jashtme

Komisioni për zbatimin e masave të rehabilitimit i energjisë të shtëpive dhe apartamenteve familjare në territorin e komunës së...

25/11/2021

Read More

Lajme

Njoftim mbi mossuksesin e konkursit intern

Kryehefi i administratës komunale të komunës së Bujanocit ka sjellur aktvendim mbi mossuksesin e konkursit intern për angazhimin e...

22/11/2021

Read More

Lajme

Lajme

LISTA PRELEMINARE E SHFRYTËZUESVE TË FUNDIT PËR NDRIMIN E DYERVE DHE DRITAREVE TË JASHTME

Në bazë të nenit 27. Rregullorja për bashkëfinansimin e masave për rehabilitimin energjetikë në pallatet e banimit, shtëpitë...

10/11/2021

Read More

Lajme

Njoftim nga Shtabi i Krizave

Shtabi i krizave për mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga sëmundjet ngjitës siç është Covid 19 ka propozuar masat e reja për...

09/11/2021

Read More

EkzekutiviLajme

Ka nisur diskutimi online për draft Planin e Veprimit për Përmirësimin e Shërbimeve Sociale

Qytetarët nga sot mund t’i bashkohen diskutimit publik njëjavor për draft Planin e Veprimit për përmirësimin e shërbimeve...

09/11/2021

Read More

Lajme