Српски|Shqip|

Komentime

  Emaili Zyrtar

  Postimet e Fundit

  Banner

  Evropski Progres

  Qytetarë të nderuar,

  Është privilegj të jem në shërbimin tuaj.
  Së bashku do t'i arrijmë qellimet tona!

  Lajme Nga Ekzekutivi

  KonkursLajmeLajme

  Vendimi mbi bashkëfinancimin e programeve dhe projekteve të Shoqatave qytetare me seli në territorin e Komunës së Bujanocit për vitin 2018

  Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2018 – Shoqatat qytetare me seli në territorin e Komunës së...

  09/05/2018

  Read More

  Lajme

  Seancën SOLEMNE të Kuvendit komunal të Bujanocit për 09.05.2018 (e mërkurë), me rastin e ditës së Komunës së Bujanocit 9 Maji.

  Seancën SOLEMNE të Kuvendit komunal të Bujanocit për 09.05.2018 (e mërkurë), me rastin e ditës së Komunës së Bujanocit 9 Maji....

  04/05/2018

  Read More

  Konkurs

  Konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2018

  Lëndë e konkursit është bashkëfinancimi i prodhimit të përmbajtjeve mediale në territorin e komunës së Bujanocit në vitin 2018,...

  27/04/2018

  Read More

  KuvendiLajme

  V E N D I M – Mbi Shpalljen e zgjedhjeve për zgjedhjen e anëtarve të Bashkësisë lokale në Tërnoc Komua e Bujanocit.

  Në mbështetje të nenit 38. alinea 1. Pika 1. dhe neni 74 të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07 dhe...

  28/03/2018

  Read More

  KonkursLajme

  Ja lista përfundimtare për ndarjen e ndihmë së njërshme për studentët e Komunës së Bujanocit për vitin akademika

  Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare, për studentët nga Komuna e Bujanocit, për vitin akademik 2017/2018, nga...

  16/03/2018

  Read More

  Konkurs

  KONKURS PUBLIK për financimin e programeve vjetore dhe projekteve në fushën e kulturës.

  Në bazë të nenit 76. paragrafi 6. I Ligjit mbi kulturën (“Gazeta zyrtare RS nr. 72/09), nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e...

  08/03/2018

  Read More

  Më shumë Lajme

     

   

  Lajme Nga të gjitha kategoritë

  Kuvendi

  Kryetari i Kuvendit, Adnan Salihu konvokon seancën e tretë të KK të Bujanocit për ditën e hënë (18.06.2018)

  Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-12 /18 Më:12.06.2018. B u j a n o c  Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

  15/06/2018

  Read More

  Lajme

  KonkursLajmeLajmeSport

  Rezultati përfundimtar i financimit të programeve dhe projekteve të klubeve sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit për vitin 2018

  Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve në fushën e sportit për vitin 2018-të me seli në territorin e Komunës së...

  09/05/2018

  Read More

  KonkursLajmeLajme

  Vendimi mbi bashkëfinancimin e programeve dhe projekteve të Shoqatave qytetare me seli në territorin e Komunës së Bujanocit për vitin 2018

  Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2018 – Shoqatat qytetare me seli në territorin e Komunës së...

  09/05/2018

  Read More

  Lajme

  Seancën SOLEMNE të Kuvendit komunal të Bujanocit për 09.05.2018 (e mërkurë), me rastin e ditës së Komunës së Bujanocit 9 Maji.

  Seancën SOLEMNE të Kuvendit komunal të Bujanocit për 09.05.2018 (e mërkurë), me rastin e ditës së Komunës së Bujanocit 9 Maji....

  04/05/2018

  Read More

  Konkurs

  Konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2018

  Lëndë e konkursit është bashkëfinancimi i prodhimit të përmbajtjeve mediale në territorin e komunës së Bujanocit në vitin 2018,...

  27/04/2018

  Read More

  KuvendiLajme

  V E N D I M – Mbi Shpalljen e zgjedhjeve për zgjedhjen e anëtarve të Bashkësisë lokale në Tërnoc Komua e Bujanocit.

  Në mbështetje të nenit 38. alinea 1. Pika 1. dhe neni 74 të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07 dhe...

  28/03/2018

  Read More

  KonkursLajme

  Ja lista përfundimtare për ndarjen e ndihmë së njërshme për studentët e Komunës së Bujanocit për vitin akademika

  Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare, për studentët nga Komuna e Bujanocit, për vitin akademik 2017/2018, nga...

  16/03/2018

  Read More