Српски|Shqip|

TRANSPARENCA

UNOPS

Evropski Progres

Vaksine Covid19

Search

Komentime

  Emaili Zyrtar

  Postimet e Fundit

  Qytetarë të nderuar,

  Është privilegj të jem në shërbimin tuaj.
  Së bashku do t'i arrijmë qellimet tona!

  Lajme Të gjitha kategoritë

  KonkursLajme

  LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE TË CILËT MARRIN NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE

  Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentë shpallë listën përfundimtare të studentëve të cilët...

  15/04/2024

  Read More

  Konkurs publikLajme

  Konkurs Publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve me seli në territorin e komunës së Bujanocit

  Komisioni për shoqata të qytetarëve i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 11.04.2024 shpallë Konkurs Publik për...

  12/04/2024

  Read More

  Lajme

  Sot zhvillohet seanca e pestë e Këshillit Komunal të Komunës së Bujanocit

  Sot zhvillohet seanca e pestë e Këshillit Komunal të Komunës së Bujanocit, e cila do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal të...

  08/04/2024

  Read More

  Konkurs publikLajme

  Konkurs për programin e praktikës profesionale në Beograd

  Misioni i OSBE-së në Serbi dhe Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogu Social i Qeverisë së Republikës së...

  03/04/2024

  Read More

  KonkursLajme

  KONKURS PËR NDARJEN E МЈЕТEVE PËR BURSAT E STUDENTËVE

  Në bazë të  Vendimit të Shërbimit të Trupit koordinues  të Qeverisë së Republikës së Serbisë për Preshevë, Bujanoc dhe...

  22/03/2024

  Read More

  KonkursLajme

  RANGLISTA PRELIMINARE E STUDENTËVE TË CILËT KANË PLOTËSUAR KUSHTET PËR NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE PËR VITIN AKADEMIK 2023/2024

  Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentë ka shpallur ranglistën preliminare të studentëve të cilët...

  22/03/2024

  Read More

  Më shumë Lajme

  Konkurse Publike Optional Subtitle

  KonkursLajme

  Aktvendim për emërimin e anëtarëve të Komisionit të Konkursit për bashkëfinancimin e projekteve të prodhimit të përmbajtjeve të përmbajtjeve për vitin 2024

  Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 09.05,2024 sjell Aktvendim për emërimin e anëtarëve të...

  14/05/2024

  Read More

  KonkursLajme

  LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE TË CILËT MARRIN NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE

  Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentë shpallë listën përfundimtare të studentëve të cilët...

  15/04/2024

  Read More

  KonkursLajme

  KONKURS PËR NDARJEN E МЈЕТEVE PËR BURSAT E STUDENTËVE

  Në bazë të  Vendimit të Shërbimit të Trupit koordinues  të Qeverisë së Republikës së Serbisë për Preshevë, Bujanoc dhe...

  22/03/2024

  Read More

  KonkursLajme

  RANGLISTA PRELIMINARE E STUDENTËVE TË CILËT KANË PLOTËSUAR KUSHTET PËR NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE PËR VITIN AKADEMIK 2023/2024

  Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentë ka shpallur ranglistën preliminare të studentëve të cilët...

  22/03/2024

  Read More

  KonkursLajme

  THIRRJE PUBLIKE PËR REALIZIMIN E PRAKTIKËS PROFESIONALE NË VITIN 2023-2024

  Në bazë të nenit 43. alineja 1. pika 3) dhe pika) e Ligjit mbi punësimin dhe sigurimin për rastet e papunësisë (“Gazeta Zyrtare...

  28/12/2023

  Read More

  KonkursKonkurs publikLajme

  LISTA PRELIMINARE E KANDIDATËVE PËR REGJISTRUES TË CILËT FTOHEN NË TRAJNIM

  Enti republikan i statistikës ka shpallë Listën preliminare të kandidatëve për regjistrues, të cilët ftohen në trajnim. Listën...

  01/09/2023

  Read More

  Më shumë nga Konkurset

     

   

  Enver Ramadani

  Kryetar i Kuvendit

  Kuvendi

  KuvendiLajmeLajme

  Kryetari Enver Ramadani konvokon seancën e DYTË të Asamblesë komunale të Bujanocit për datën 28 korrik

  Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-23/20 Më:24.07.2020 B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

  27/07/2020

  Read More

  Kuvendi

  KKZ Bujanoc ka shpallur këto lista zgjedhore për zgjedhjet lokale 2020

  1. Демократска Партија – Др Сц Нагип Арифи 2. Александар Вучић – За нашу...

  12/05/2020

  Read More

  KuvendiLajme

  Kryetari Adnan Salihi konvokon seancë e nëntë të Asamblesë komunale të Bujanocit për ditën e hënë – 30 dhjetor

  Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-36/19 Më:27.12.2019. B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

  29/12/2019

  Read More

  KuvendiLajme

  Kryetari Adnan Salihi konvokon seancën e tetë të Asamblesë komunale të Bujanocit për ditën e hënë – 23 dhjetor, 2019

  Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-34/19 Më:20.12.2019. B u j a n o c   Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

  20/12/2019

  Read More

  KuvendiLajmeLajme

  Kryetari Adnan Salihi konvokon seancën e gjashtë të Asamblesë komunale të Bujanocit për ditën e Hënë, 4 nëntor, 2019

  Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-26/19 Më:31.10.2019. B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

  01/11/2019

  Read More

  Kuvendi

  Kryetari Adnan Salihi fton seancë e pestë të Asamblesë komunale të Bujanocit për ditën e hënë të 30 shtatorit

  Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-23/19 Më:26.09.2019. B u j a n o c   Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

  27/09/2019

  Read More

  Kuvendi

  Kryetari Adnan Salihi fton seancën e katërtë të Kuvendit komunal të Bujanocit për ditën e hënë – 23 shtator

  Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr: 06-21 /19 Më:17.09.2019. B u j a n o c   Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

  20/09/2019

  Read More

  Kuvendi

  Kryetari Adnan Salihi konvokon seancën e dytë të Kuvendit komunal të Bujanocit për datën 27 maj (e hënë)

  Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr: 06-13/19 Më:21.05.2019. B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

  26/05/2019

  Read More

  Më shumë nga Kuvendi