Српски|Shqip|

Seancat e KK

Seanca e tretë
Seanca e tretë

scan0632
scan0633
Aktvendim mbi shkarkimin e antareve te keshillit te shkolles “Naim Frasheri” Bujanoc, Per shkak te skadimit te mandatit.
Aktvendim mbi emrimin e antareve te keshillit te shkolles ne SHF “Naim Frasheri” ne Bujanoc.
Aktvendim – mbi ndryshimin dhe plotesimin e aktvendimit mbi emerimin e antareve te keshillit drejtues te Ep “Gezimi yne” ne Bujanoc.
Aktvendim mbi ndryshmin e aktvendimit mbi emerimin e antareve te keshillit te shkolles ne SHMF “Muharrem Kadriu ” ne Ternoc.
Konkluzion / Pelqim / Kuvendi i Komunes se Bujanocit.
Vendim – per miratimin e marreveshjes per ushtrimin e perbashket te puneve mbi menaxhimin e mbeturinave komunale
Aktvendim mbi dhenien e autorizimit per nenshkrimin e kontrates trilaterale
Aktvendim mbi ndryshmin dhe plotesimin e aktvendimit mbi emerimin e komisionit per percjelljen e punes rreth hapjes se grupeve te reja ne gjuhen shqipe ne EP “Gezimi yne” ne Bujanoc
Ndryshimi dhe plotesimi i vendimit mbi caktimin e numerit te punesurave me kohe te pacaktuar ne sistemin e veteadministrimit lokal ne komunen e bujanocit.
Programi i shfrytezimit te mjeteve te fondit buxhetore per mbrojtjen e mjedisit jetesor te komunes se bujanocit per vitin 2023
scan0521
Konvokohet : Seanca e trete te kuvendit komunal te Bujanocit me 26.06.2023
scan0492
Vendim mbi vertetimin e mandatit per keshilltar
Konkluzion
Konkluzion
Aktvendim – Aprovohet raporti i punes me raportin financiar i NP komunalia – Bujanoc per periudhen 01.01.2022 deri me 31.12.2022
Aktvendim – Aprovohet vendimi mbi llogarine perfundimtare te “Barnatores Bujanoc” per vitin 2022
Aktvendim – Aprovohet raporti i Punes se entit te Farmacise Bujanoc per periudhen 01.01.2022 dedri me 31.12.2022
Aktvendim – Mbi emrimin e U.D Drejtorit te shtepise se kultures “Vuk Karaxhiq” ne Bujanoc
Aktvendim mbi shkarkimin e UD drejtorit te shtepise se kultures “Vuk Karaxhiq” ne Bujanoc per shkak te skadimit te Mandatit
Aktvendim – mbi shkarkimin e UD Drejtorit te Bibliotekes “14 nentori” Bujanoc per shkak te skadimit te mandatit
Aktvendim mbi emerimin e UD te drejtorit te bibiliotkes “14 nentori” Bujanoc
Aktvendim mbi emerimin e UD te drejtorit te Ep Organizata Turistike Bujanoc
Aktvendim – mbi shkarkimin e drejtorit te ep organizata turistike bujanoc per shkak skadimit te mandatit
Aktvendim mbi shkarkimin e UD drejtorit te qendres kultore sportive Rinia ne Bujanoc
Aktvendim mbi emerimin e UD te drejtorit QKS ” Rinia” ne Bujanoc
Aktvendim mbi shkarkimin e UD drejtorit te entit te Farmacise Bujanoc per shkak te skadimit te mandatit
Aktvendim mbi emerimin e UD drejtorit te entit te farmacise Bujanoc
Aktvendim mbi vahzdimin e mandatit te organit te perkohshem ne NP “Komunalia” Bujanoc
Aktvendim mbi ndryshimin e aktvendimit mbi emrimin e antareve te keshillit te shkolles
ne SHM “Sezai Surroi” ne Bujanoc

Comments are closed.