Српски|Shqip|

Shtëpia Shendetit

 • Lela Jovanovic

  Direktor Doma zdravlja Bujanovac

  Dr Lela Jovanovic,
  Rodjena sam 14.08.1966.godine, u Bujanovcu.
  Udata, majka dvoje dece, sa stalnim boravkom u Bujanovcu.
  22.02.1992.godine diplomirala u Skoplju i stekla zvanje doktor medicine, 27.04.1993.godine polozila strucni ispit.
  14.06.1993.godine zasnovala radni odnos u Domu zdravlja Bujanovac na radnom mestu doktor medicine u Dispanzeru za skolsku decu.
  04.02.2004.godine zavrsila sam specijalizaciju iz pedijatrije
  U periodu od 28.12.2005. do 23.12.2012.godine obavljala sam funkciju Nacelnika Sluzbe za z.z. skolske dece.
  Od 24.12.2002.godine do danasnjeg dana obavljam funkciju direktora Doma zdravlja Bujanovac.
  Clan sam Regionalne Lekarske komore za Jugoistocnu Srbiju i Etickog odbora

Comments are closed.