Српски|Shqip|

Shpallje publike mbi dhënien me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objekteve të vogla montuese

27/05/2024

Komisioni për zbatim të procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më datë 27.05.2024 shpallë Shpallje publike mbi dhënien me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objekteve të vogla montuese.

Javni Oglas o davanju u zakup montaznih objekta

Last modified: 27/05/2024

Comments are closed.