Српски|Shqip|

Aktvendim për emërimin e anëtarëve të Komisionit të Konkursit për bashkëfinancimin e projekteve të prodhimit të përmbajtjeve të përmbajtjeve për vitin 2024

14/05/2024

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 09.05,2024 sjell Aktvendim për emërimin e anëtarëve të Komisionit të Konkursit për bashkëfinancimin e projekteve të prodhimit të përmbajtjeve të përmbajtjeve për vitin 2024.

resenje o imenovanje clanova Komisije

Last modified: 14/05/2024

Comments are closed.