Српски|Shqip|

Lajme

Lajme

Njoftim – Komisioni për Energji Efektive

Komisioni për Energji Efektive pranë komunës së Bujanocit njofton të gjithë qytetarët se thirrja publike për rehabilitimin...

22/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

Shpallje publike mbi dhënien me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objekteve të vogla montuese

Komisioni për zbatimin e procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit...

14/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

LISTA E AMVISËRIVE TË CILËVE U JANË LEJUAR MJETET PËR FINANCIMIN E PROGRAMIT PËR ENERGJI EFEKTIVE

Në bazë të nenit 23 të rregullorës për bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë shtëpive familjare dhe...

10/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

Ranglista e re e azhuruar e subjekteve ekonomike për energji efektive

Komisioni për energji efektive më datë 09.11.2023 shpallë ranglistën e re të azhuruar të subjekteve ekonomike për energji efektive....

09/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

KONKURS për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së Bujanocit për periudhën e vitit shkollor 2023/2024

Në bazë të Vendimit mbi rishikimin e buxhetit të komunës së Bujanocit për vitin 2023 nr. 401-23/2023 të dates 18.09.203, dhe...

08/11/2023

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e nëntëmbëdhjetë e Këshillit Komunal me datë 08.11.2023

Konvokohet seanca e nëntëmbëdhjetë e Këshillit Komunal me datë 08.11.2023 (e mërkurë). Seanca do të mbahet në sallën e KK të...

07/11/2023

Read More

Lajme

Njoftim – Administrata Komunale

Njoftohen qytetarët e komunës së Bujanocit se Administrata komunale Bujanoc ua paraqet qytetarëve një pjesë të listës zgjedhore...

07/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

Ranglista e subjekteve ekonomike për energji efektive (e azhuruar)

Në bazë të nenit 9 dhe 10 të Rregullores rreth bashkëfinancimit të masave të rehabilimit energjetik shtëpive familjare dhe...

07/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

KONKURS PUBLIK për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 4 par.8. dhe 94.të . Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal...

06/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

AKTVENDIM mbi formimin e Komisionit të konkursit për zbatimin e konkursit publik për plotësimin e vendeve të punës së zyrtarëve nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit

Në bazë të neni 4.par.8.dhe 101.par.1.dhe 2. Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal...

02/11/2023

Read More