Српски|Shqip|

Lajme

EkzekutiviLajme

KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve

Komuna e Bujanocit shpallë KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe...

30/07/2021

Read More

Lajme

Thirrje Publike për Start-Up bizneset

Komuna e Bujanocit shpallë KONKURS PUBLIK për ndarjen e mjeteve të Mbështetjes së zhvillimit të qëndrueshëm lokal përmes...

30/07/2021

Read More

EkzekutiviLajme

Këshilli komunal me datë 28.7.2021

Konvokohet seanca e Këshillit komunal për datën 28.07.2021 me këtë rend të ditës: keshilli komunal 28.07.2021...

28/07/2021

Read More

EkzekutiviLajmeShtabi i Kirzave

Ndalohet ndezja e zjarreve në ambiente të hapura

Shtabi për situata të jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit njofton se ndalohet rreptësisht ndezja e zjarreve në ambiente të...

26/07/2021

Read More

EkzekutiviLajme

KOMUNA E BUJANOCIT SHPALLË THIRRJE PUBLIKE PËR PJESËMARRJEN E SUBJEKTEVE EKONOMIKE NË ZBATIMIN E MASAVE TË REHABILITIMIT ENERGJETIKË NË EKONOMITË FAMILJARE

Në bazë të nenit 68. paragrafi 20. të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e komunës Bujanoc”, nr. 5/19), të...

22/07/2021

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e XIV e Këshillit Komunal me datë 12.07.2021

Konvokohet seanca e XIV e Këshillit komunal me datë 12.07.2021. Seanca mbahet në sallën e Kuvendit komunal të Bujanocit me fillim prej...

09/07/2021

Read More

Lajme

PROPOZIM AKTVENDIME – Për ndarjen e mjeteve stimuluese sipas Konkursit nga programi mbështetës për zbatimin e politikës bujqësore dhe politikën e zhvillimit rural të komunës së Bujanocit në vitin 2021.

    РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA E SERBISË     OПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ   ...

06/07/2021

Read More

Lajme

Propozim Vendimi për financimin e OJQ-ve

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve nga sfera e shoqatave qytetare në komunën e Bujanocit ka sjellur propozim vendimin...

17/06/2021

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e dymbëshjetë e Këshillit Komunal me datë 18.06.2021

Konvokohet seanca e dymbëdhjetë e Këshillit komunaë me datë 18.06.2021 (e premte) prej orës 10.00. Rendi i ditës: keshilli komunal...

17/06/2021

Read More

Lajme

Njoftim nga Shtabi i Krizave

obavestenje – njoftim...

17/06/2021

Read More