Српски|Shqip|

Lajme

KonkursLajmeLajmeSport

Rezultati përfundimtar i financimit të programeve dhe projekteve të klubeve sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit për vitin 2018

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve në fushën e sportit për vitin 2018-të me seli në territorin e Komunës së...

09/05/2018

Read More

KonkursLajmeLajme

Vendimi mbi bashkëfinancimin e programeve dhe projekteve të Shoqatave qytetare me seli në territorin e Komunës së Bujanocit për vitin 2018

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2018 – Shoqatat qytetare me seli në territorin e Komunës së...

09/05/2018

Read More

Lajme

Seancën SOLEMNE të Kuvendit komunal të Bujanocit për 09.05.2018 (e mërkurë), me rastin e ditës së Komunës së Bujanocit 9 Maji.

Seancën SOLEMNE të Kuvendit komunal të Bujanocit për 09.05.2018 (e mërkurë), me rastin e ditës së Komunës së Bujanocit 9 Maji....

04/05/2018

Read More

KuvendiLajme

V E N D I M – Mbi Shpalljen e zgjedhjeve për zgjedhjen e anëtarve të Bashkësisë lokale në Tërnoc Komua e Bujanocit.

Në mbështetje të nenit 38. alinea 1. Pika 1. dhe neni 74 të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07 dhe...

28/03/2018

Read More

KonkursLajme

Ja lista përfundimtare për ndarjen e ndihmë së njërshme për studentët e Komunës së Bujanocit për vitin akademika

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare, për studentët nga Komuna e Bujanocit, për vitin akademik 2017/2018, nga...

16/03/2018

Read More

Lajme

LISTA E STUDENTËVE QË KANË PËRFITUAR NDIHMËN E NJËHERSHME FINANCIARE NË VITIN AKADEMIK 2017/2018

LISTA E STUDENTËVE QË KANË PËRFITUAR NDIHMËN E NJËHERSHME FINANCIARE NË VITIN AKADEMIK 2017/2018     Shkarkoni Listën në...

02/03/2018

Read More

KonkursLajme

Shtyhet konkursi për bursat e studentëve

Për shkak të interesimit të madh dhe arsyeve objektive Komisioni I këshillit komunal të Komunës së Bujanocit sjell vendim mbi...

21/02/2018

Read More

Lajme

Vendimi mbi kompensimin për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësorë ne Komunën e Bujanocit

Me Vendimin mbi kompensimin për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor (në vazhdim të tekstit: Vendimi) përcaktohet kompensimi...

17/01/2018

Read More

Lajme

KONKURSI PUBLIK I PROGRAMIT IPARD PËR BUJQËSI

Konkursi publik sipas Programit IPARD për stimulim të inestimeve në pasurinë fizike të ekonomive bujqësore – blerjen e mekanizmit...

16/01/2018

Read More