Српски|Shqip|

Lajme

Lajme

Ranglista përfundimtare e përfituesve të bursave studentore

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentë ka shpallur listën përfundimtare të përfituesve. STIPENDIJE...

29/03/2021

Read More

Lajme

Vetëqeverisja lokale e Bujanocit është pjesëmarrëse në programin e Këshillit të Evropës “Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në Vetëqeverisjen Lokale – Faza 2”

Komuna e Bujanocit është njëra nga 50 vetëqeverisjet lokale në Serbi e cila përmes Programit “Menaxhimi i Burimeve Njerëzore...

19/03/2021

Read More

Lajme

JU INFORMOJMË që nga 19.03.2021. ka filluar punën QENDRA PËR MASAT KOVID 19. Qendra është e vendosur në adresën e internetit...

19/03/2021

Read More

Lajme

Njoftim nga Ministria e Shëndetësisë

Kufizimi i orarit të punës, si masat medicinale, epidemiologjike dhe preventive kanë të bëjnë me personat juridik dhe sipërmarrësit...

19/03/2021

Read More

Lajme

Ranglista preliminare e përfituesve të bursave

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët ka shpallur listën preliminare të përfituesve të bursave...

17/03/2021

Read More

EkzekutiviLajme

Masat e reja për parandalimin e epidemisë

Shtabi i krizave për mbrojtjen e shëndetit të banorëve të RS nga sëmundjet ngjitëse COVID-19 propozoi masa të reja për luftimin e...

17/03/2021

Read More

Lajme

Konkurs Publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve...

12/03/2021

Read More

Lajme

Hiqet situata e jashtëzakonshme në komunën e Bujanocit

Hiqet situata e jashtëzakonshme në tërë teritorin e komunës së Bujanocit,e shpallur me vendimin mbi shpalljen e situatës së...

11/03/2021

Read More