Српски|Shqip|

Lajme

EkzekutiviLajme

Konvokohet seanca e XXI e Këshillit Komunal me datë 30.09.2022

Kryetari i Këshillit Komunal të Bujanocit ka konvokuar seancën e XXI të Këshillit Komunal të Bujanocit me datë 30.09.2022, duke...

29/09/2022

Read More

Lajme

Ftesë Publike për qasje në listën e posaçme zgjedhore të pakicës kombëtare

Administrata lokale e komunës së Bujanocit ka shpallur Ftesën Publike për qasje në listën e posaçme zgjedhore të pakicës...

21/09/2022

Read More

Lajme

NJOFTIM PËR PËRFITUESIT NGA KONKURSI I SUBVENCIONIMIT TË BIZNESEVE PËR VITIN 2022

Ftohen përfituesit për nënshkrimin e kontratës me Komunën e Bujanocit mbi subvencionimin e bizneseve për vitin 2022. Nënshkrimi i...

21/09/2022

Read More

Lajme

Lista përfundimtare e regjistruesve të përzgjedhur

Enti republikan për statistika ka shpallur Listën përfundimtare të regjistruesve të përzgjedhur për punë në Regjistrimin e...

21/09/2022

Read More

Lajme

Lista përfundimtare e kandidatëve për regjistrues të cilët ftohen në trajnim

Enti republikan për statistika ka shpallë Listën përfundimtare të kandidatëve për regjistrues të cilët ftohen në trajnim. Listën...

26/08/2022

Read More

Lajme

Shtyhet afati i fundit për paraqitjen e aplikimeve për qytetarët, për bashkëfinancimin e masave të rinovimit energjetik të shtëpive...

23/08/2022

Read More

Lajme

Lista preliminare e kandidatëve për regjistrues të cilët ftohen në trajnim

Enti republikan për statistika ka shpallur listen Preliminare të kandidatëve për regjistrues të cilët ftohen në trajnim.      ...

20/08/2022

Read More

Lajme

Lista përfundimtare e instruktorëve të zgjedhur

Entri republikan për statistika ka shpallur Listën përfundimtare të instruktorëve të zgjedhur për punë në Regjistrim për vitin...

12/08/2022

Read More