Српски|Shqip|

Lajme

KonkursLajme

Shtyhet konkursi për bursat e studentëve

Për shkak të interesimit të madh dhe arsyeve objektive Komisioni I këshillit komunal të Komunës së Bujanocit sjell vendim mbi...

21/02/2018

Read More

Lajme

Vendimi mbi kompensimin për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësorë ne Komunën e Bujanocit

Me Vendimin mbi kompensimin për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor (në vazhdim të tekstit: Vendimi) përcaktohet kompensimi...

17/01/2018

Read More

Lajme

KONKURSI PUBLIK I PROGRAMIT IPARD PËR BUJQËSI

Konkursi publik sipas Programit IPARD për stimulim të inestimeve në pasurinë fizike të ekonomive bujqësore – blerjen e mekanizmit...

16/01/2018

Read More

KonkursLajme

Konkurs për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet Themelore dhe Master për vitin akademik 2017/2018

Konkurs për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet Themelore dhe Master për...

15/01/2018

Read More

Lajme

Thirrje e tretë publike për realizimin e praktikës profesionale në vitin 2017-2018

OPŠTINA BUJANOVAC – KOMUNA E BUJANOCIT Raspisuje – Shpallë TRECI JAVNI POZIV – THIRRJEN E TRETË PUBLIKE ZA – PËR REALIZACIJU...

11/12/2017

Read More

Lajme

Regjistri i personave me pengesa në teritorin e Komunës së Bujanocit të cilët përfituan mjete financiare për vitin 2017

SPISAK – REGJISTRI OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU NA TERITORIJI OPŠTINE BUJANOVAC KOJE SU DOBILE FINANSIJSKA SREDSTVA ZA 2017. GODINU...

05/12/2017

Read More

LajmeLajme

Kryetari Shaip Kamberi takohet me ‘shfrytëzuesit’ indirek të buxhetit komunal

Kryetari i komunës së Bujanocit, Shaip Kamberi, i shoqëruar nga kryshefi për financa, Boban Pavlloviq, kanë zhvilluar takim me...

20/11/2017

Read More

KonkursLajme

KONKURS PUBLIK për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit në Drejtoratin për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal

Në përputheshmëri me Rregulloren mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në administratën komunale të...

27/10/2017

Read More

LajmeLajme

U nënshkruan dy kontrata të rëndësishme për Malësinë e Bujanocit

Premtimi i kahmotshëm  për trafostacionin e fshatit Bilinicë, tanimë po bëhet realitet. Sot, kryeshefi i administratës komunale,...

24/10/2017

Read More

EkzekutiviLajme

Kryetari Kamberi takim me përfaqësuesit e Agjensionit turk për zhvillim

Kryetari i Komunës së Bujanocit, Shaip Kamberi, realizoi sot një takim pune me Koordinatorin e Agjencionit turk për zhvillim (TIKA),...

28/08/2017

Read More