Српски|Shqip|

Ekzekutivi

EkzekutiviLajme

KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve

Komuna e Bujanocit shpallë KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe...

30/07/2021

Read More

EkzekutiviLajme

Këshilli komunal me datë 28.7.2021

Konvokohet seanca e Këshillit komunal për datën 28.07.2021 me këtë rend të ditës: keshilli komunal 28.07.2021...

28/07/2021

Read More

EkzekutiviLajmeShtabi i Kirzave

Ndalohet ndezja e zjarreve në ambiente të hapura

Shtabi për situata të jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit njofton se ndalohet rreptësisht ndezja e zjarreve në ambiente të...

26/07/2021

Read More

EkzekutiviLajme

KOMUNA E BUJANOCIT SHPALLË THIRRJE PUBLIKE PËR PJESËMARRJEN E SUBJEKTEVE EKONOMIKE NË ZBATIMIN E MASAVE TË REHABILITIMIT ENERGJETIKË NË EKONOMITË FAMILJARE

Në bazë të nenit 68. paragrafi 20. të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e komunës Bujanoc”, nr. 5/19), të...

22/07/2021

Read More

EkzekutiviLajme

Komunikatë rreth masave të reja

Shtabi i krizave për mbrojtjen e popullësisë nga sëmundja ngjitëse COVID 19 i Qeverisë së Republikës së Serbisë në seancën e...

01/06/2021

Read More

BujqësiEkzekutiviLajme

PROGAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2021

Në bazë të nenit 13, paragrafi 4 të Ligjit për stimulimet  në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së...

26/04/2021

Read More

Ekzekutivi

N J O F T I M

Në fuqi te masave të reja për zvogëlimin e epidemisë ne bazë te Urdhëresës për orarin e punës gjatë situatës epidemiologjike...

22/03/2021

Read More

EkzekutiviLajme

Masat e reja për parandalimin e epidemisë

Shtabi i krizave për mbrojtjen e shëndetit të banorëve të RS nga sëmundjet ngjitëse COVID-19 propozoi masa të reja për luftimin e...

17/03/2021

Read More

Ekzekutivi

Vendimi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme

Me propozim të Shtabit për situata të jashtëzakonshme të komunës së Bujanocit, në seancën e dytë të jashtëzakonshme të mbajtur...

12/01/2021

Read More

EkzekutiviLajme

Njoftim rreth asgjesimit te larvave te mushkonjave ne komunen e Bujanocit

Ju njoftojmë se më dt 13.08. dhe më 14.08.2020, nëse përmbushen kushtet e nevojshme meteorologjike, kompania “Ekozaštita”...

12/08/2020

Read More