Српски|Shqip|

Ekzekutivi

EkzekutiviLajmeLajme

KKZ Bujanoc ka shpallur këto lista zgjedhore për zgjedhjet lokale 2020

KËTO JANË LISTAT: 1.  Partia Demokratike – Dr.Sc.Nagip Arifi 2. ALEKSANDAR VUÇIQ – PËR FËMIJËT TANË ALEKSANDAR VUÇIQ 3....

18/05/2020

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

LAJMËRIM

Lajmërohen qytetarët e komunës së Bujanocit të cilët kanë vendbanimin e tyre të regjistruar në territorin e komunës së Bujanocit...

13/05/2020

Read More

EkzekutiviLajme

LAJMËRIM KOMISIONI NDËR-RESORIAL

Dorëzimi i kërksave Komisionit ndër-resorial për të gjithë fëmijët të cilët kanë nevojë për arsim shtesë, për mbështetje...

28/04/2020

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

NJOFTIM

Republika e Serbisë KOMUNA E BUJANOCIT Departamenti i Administratës së Përgjithshme Zyra e Mbrojtjes dhe e Shpëtimit Nr: 82-84 / 20...

03/04/2020

Read More

EkzekutiviKonkurs

Konkurs Publik për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 4 dhe 94.të . Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal (“G.zyrtare...

11/03/2020

Read More

Ekzekutivi

Diskutimi publik mbi planifikimin e Buxhetit për vitin 2020 të Komunës së Bujanocit i cili parashihet të jetë mbi 1 miliard dinarë

Buxheti i Komunës së Bujanocit për vitin 2020, sipas gjitha gjasave do të jetë mbi 1 miliardë dinarë. 30 milion dinarë për...

21/12/2019

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

BUXHETI I KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2019

Në bazë të nenit 43. të Ligjit mbi sistemin buxhetorë (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,...

27/02/2019

Read More

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

Konkurs për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e Komunës së Bujanocit, në studime themelore dhe master, për vitin akademik 2018/19

Komisioni i Këshillit komunal të Komunës së Bujanocit, shpall: Konkurs për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për...

04/01/2019

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

VENDIM MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MESATARE TË METRIT KATROR TË PALUJTSHMËRIVE TË CAKTUARA PËR PËRCAKTIMIN E TATIMIT NË PASURI PËR VITIN 2019 NË TERRITORIN E KOMUNËS SË BUJANOCIT

На основу члана 6.ст.5до7.и члана 7а Закона о порезима на имовину(“службени...

17/12/2018

Read More