Српски|Shqip|

Ekzekutivi

Sot mbahet seanca e dytë e Këshillit komunal

Seanca zhvillohet prej orës 10.00 në sallën e Kuvendit komunal të Bujanocit....

21/01/2022

Read More

Lajme

KONKURS PUBLIK për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit.

VËREJTJE: Njoftimin mbi Konkursin publik e kemi shpallur më datë 22.12.2021 në gazetën ditore “Danas”. Në bazë të nenit...

22/12/2021

Read More

Konkurs

Aktvendim mbi plotësimin e vendit të punës së zyrtarit nëpërmjet konkurist publik në Adminstratën komunale të Bujanocit

Aktvendim mbi plotësimin e vendit të punës së zyrtarit nëpërmjet konkurist publik në Adminstratën komunale të Bujanocit  ...

21/12/2021

Read More

Lajme

Shpallet lista për ndihmën e njëhershme financiare për shpenzimet e rrugës për nxënësit e shkollave të mesme

Komisioni për ndarjen e njëhershme financiare për shpenzimet e rrugës për nxënësit e shkollave të mesme ka publikuar listën e...

07/12/2021

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e njëzet e Këshillit Komunal

Kryetari i Këshillit komunal të Bujanocit konvokon seancën e njëzet të Këshillit komunal të komunës së Bujanocit më datë...

26/11/2021

Read More

Lajme

Ranglista përfundimtare e përfituesve nga masa 1. Ndrrimi i dyerve dhe dritareve të jashtme

Komisioni për zbatimin e masave të rehabilitimit i energjisë të shtëpive dhe apartamenteve familjare në territorin e komunës së...

25/11/2021

Read More

Lajme

Njoftim mbi mossuksesin e konkursit intern

Kryehefi i administratës komunale të komunës së Bujanocit ka sjellur aktvendim mbi mossuksesin e konkursit intern për angazhimin e...

22/11/2021

Read More

Lajme

LISTA PRELEMINARE E SHFRYTËZUESVE TË FUNDIT PËR NDRIMIN E DYERVE DHE DRITAREVE TË JASHTME

Në bazë të nenit 27. Rregullorja për bashkëfinansimin e masave për rehabilitimin energjetikë në pallatet e banimit, shtëpitë...

10/11/2021

Read More