Српски|Shqip|

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

AnulohetT Thirja Publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2020

Në bazë të nenit 20. të Ligjit mbi informimin publik dhe mediave (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe 12/2016-interpretimi...

01/07/2020

Read More

KonkursLajmeLajme

Vendimi i Komisionit për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2020, për Shoqatat qytetare me seli ne territorin e Komunës së Bujanocit

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2020 – Shoqatat e qytetareve me seli ne teritorin e Komunes së...

11/06/2020

Read More

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

Konkurs për subvencionimin e bizneseve lokale nga Komuna e Bujanocit, që veprimtaria e tyre ka qenë e ndaluar me vendim të Qeverisë së Serbisë përgjatë gjendjes së jashtëzakonshme

Komisoni për ndarjen e subvencioneve për biznese dhe bujqësi, nga donacion i Qeverisë së Kosovës, shpall: K O N K U R S Ftohen...

28/05/2020

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

KKZ Bujanoc ka shpallur këto lista zgjedhore për zgjedhjet lokale 2020

KËTO JANË LISTAT: 1.  Partia Demokratike – Dr.Sc.Nagip Arifi 2. ALEKSANDAR VUÇIQ – PËR FËMIJËT TANË ALEKSANDAR VUÇIQ 3....

18/05/2020

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

LAJMËRIM

Lajmërohen qytetarët e komunës së Bujanocit të cilët kanë vendbanimin e tyre të regjistruar në territorin e komunës së Bujanocit...

13/05/2020

Read More

Kuvendi

KKZ Bujanoc ka shpallur këto lista zgjedhore për zgjedhjet lokale 2020

1. Демократска Партија – Др Сц Нагип Арифи 2. Александар Вучић – За нашу...

12/05/2020

Read More

LajmeLajme

AKTVENDIM MBI VAZHDIMIN E VEPRIMEVE MBI ZBATIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KËSHILLTARË TË KUVENDIT KOMUNAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT TË SHPALLURA MË 4 MARS TË VITIT 2020

Komisioni Komunal zgjedhor më 11.05.2020, ka aprovuar Aktvendimin mbi vazhdimin e veprimeve zgjedhore në procedurën e zbatimit të...

12/05/2020

Read More

KonkursLajmeLajme

Lista përfundimtare e studentëve që kanë përfituar ndihmë të njëhershme financiare nga Komuna e Bujanocit për vitin akademike 2019/2020

Lista e studentëve që kanë përfituar ndihmë të njëhershme financiare për vitin akademik 2019/2020: СТИПЕНДИЈЕ –...

08/05/2020

Read More

EkzekutiviLajme

LAJMËRIM KOMISIONI NDËR-RESORIAL

Dorëzimi i kërksave Komisionit ndër-resorial për të gjithë fëmijët të cilët kanë nevojë për arsim shtesë, për mbështetje...

28/04/2020

Read More