Српски|Shqip|

Lajme

Shpallje publike mbi dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit

Komisioni për zbatimin e procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit...

27/06/2022

Read More

Lajme

Vendim për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të organizatave të qytetarëve për vitin 2022

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit në bazë të propozimit të Komisionit për vlerësimin e programeve dhe projekteve nga sfera e...

24/06/2022

Read More

Lajme

SHPALLET GJENDJE E JASHTËZAKONSHME NË NJË PJESË TË TERITORIT TË KOMUNËS SË BUJANOCIT

Në bazë të Konkluzionit të Shtabit për situata të jashtëzakonshme të komunës së Bujanocit të datës 24.06.2022, kryetari i...

24/06/2022

Read More

Lajme

FTESË PUBLIKE PËR APLIKIMIN E KANDIDATËVE PËR INSTRUKTORË NË REGJISTRIMIN E POPULLSISË, FAMILJEVE DHE BANESAVE NË VITIN 2022

Zyra Republikane e Statistikave publikon FTESË PUBLIKE PËR APLIKIMIN E KANDIDATËVE PËR INSTRUKTORË NË REGJISTRIMIN E POPULLSISË,...

24/06/2022

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e dymbëdhjetë e Këshillit Komunal

Konvokohet seanca e pesëmbëdhjetë e Këshillit Komunal të komunës së Bujanocit me datë 24.06.2022 (e premte). Seanca do të mbahet...

23/06/2022

Read More

Lajme

Seanca e 13-të e Këshillit Komunal më 03.06.2022

Konvokohet seanca e trembëdhjetë e Këshillit Komunal të komunës së Bujanocit me datë 03.06.2022 (e premte). Seanca do të mbahet në...

02/06/2022

Read More

Lajme

Konkurs publik për pjesmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetikë të objekteve banesore në territorin e Komunës së Bujanocit

Në kuadër të zbatimit të programit të efikasitetit energjetik të Komunës së Bujanocit për vitin 2022, ndërkaq me qëllim të...

24/05/2022

Read More

Lajme

Shpallje Publike mbi dhënien me qira të pasurive të paluajtshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit

Komisioni për zbatim të procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit...

24/05/2022

Read More

Lajme

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2022

Në bazë të Programit  mbështetës për realizimin e politikave bujqësore dhe politikave të zhvillimit rural të komunës së...

23/05/2022

Read More