Српски|Shqip|

Lajme

Konvokohet seanca e parë e Kuvendit Komunal më datë 12.02.2024

Kryetari i Kuvendit Komunal të Bujanocit ka konvkuar seancën e parë të Kuvendit Komunal të Bujanocit më datë 12.02.2024 (e hënë)....

09/02/2024

Read More

EkzekutiviLajme

Konvokohet seanca e Këshillit Komunal me datë 09.02.2024

Kryetari i Komunës së Bujanocit konvokon seancën e dytë të Këshillit Komunal më datë 09.02.2024. Senca fillon në ora 09.00. Rendi...

09/02/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Vendimi për ndarjen e mjeteve me qëllim të realizimit të masave të politikës aktive të punësimit përmes shpalljes së Thirrjes Publike për realizimin e programit të praktikës profesionale në vitin 2023/2024

Këshilli për Punësim i Komunës së Bujanocit më 07.02.2024 bie Vendim për ndarjen e mjeteve me qëllim të realizimit të masave të...

07/02/2024

Read More

Konkurs publikLajme

KONKURS për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet themelore dhe master, për vitin akademik 2023/2024

Në bazë të Rregullores mbi ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit numër 400-54/19-03 ...

01/02/2024

Read More

EkzekutiviLajme

Paralajmërim për pastrimin e rregullt të borës dhe akullit

Drejtorati për Punët e Inspekcionit – Inspekcioni Komunal paralajmëron pronarët dhe qiramarrësit e apartamenteve dhe ndërtesave...

22/01/2024

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e parë e Këshillit Komunal për vitin 2024

Konvokohet seanca e parë e Këshillit Komunal për vitin 2024, ditë e hënë. Seanca do të mbahet në sallën e KK të komunës së...

22/01/2024

Read More

KonkursLajme

THIRRJE PUBLIKE PËR REALIZIMIN E PRAKTIKËS PROFESIONALE NË VITIN 2023-2024

Në bazë të nenit 43. alineja 1. pika 3) dhe pika) e Ligjit mbi punësimin dhe sigurimin për rastet e papunësisë (“Gazeta Zyrtare...

28/12/2023

Read More

Lajme

Sot mbahet seanca e radhës e Këshillit Komunal

Sot mbahet seanca e XXIII e Këshillit Komunal duke filluar prej orës 13:00, me këtë rend dite: Keshilli komunal 26.12.2023...

26/12/2023

Read More

Lajme

Lista e amvisërive të cilëve u janë lejuar mjetet për financimin e programit për energji efektive

Komisioni për energji efektive më datë 22.12.2023 shpallë listën e amvisërive të cilëve u janë lejuar mjetet për financimin e...

22/12/2023

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e gjashtë e Kuvendit Komunal të Bujanocit me datë 20.12.2023

Kryetari i Kuvendit Komunal të Bujanocit konvokon seancën e gjashtë të Kuvendit Komunal më datë 20.12.2023. Seanca mbahet në sallën...

19/12/2023

Read More