Српски|Shqip|

Lajme

Konvokohet seanca e XXVI e Këshillit Komunal

Konvokohet seanca e XXVI e Këshillit Komunal e komunës së Bujanocit me datë 05.12.2022 (e hënë). Seanca do të mbahet në sallën e...

05/12/2022

Read More

EkzekutiviLajme

Vendimi për praktikën profesionale 2022/2023

Këshilli për punësim i komunës së Bujanocit më 24.11.2022 bie Vendim për ndarjen e mjeteve me qëllim të realizimit të masave të...

24/11/2022

Read More

Lajme

Aktvendim mbi ndërprerjen e të gjitha veprimeve mbi zbatimin e zgjedhjeve të Këshillave të Bashkësive Lokale

Kryetari i Kuvendit komunat të Bujanocit ka sjellë Aktvendim mbi ndërprerjen e të gjitha veprimeve mbi zbatimin e zgjedhjeve të...

16/11/2022

Read More

Lajme

Vendimi për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të klubeve sportive për vitin 2022

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit në bazë të propozimit të Komisionit për vlerësimin e programeve dhe projekteve nga sfera e...

07/11/2022

Read More

Lajme

Vendimi mbi ndarjen e fondeve të pakthyeshme përfituesve të fundit për zbatimin e masave të rehabilitimit energjetik

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit më datë 07.11.2022 në bazë të listës përfundimtare të datës 26.10.2022, ka sjellur...

07/11/2022

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e XXIV e Këshilli Komunal për datë 07.11.2022

Konvokohet seanca e XXIV e Këshilli Komunal për datë 07.11.2022 (e hënë). Seanca mbahet në sallën e KK të komunës së Bujanocit me...

04/11/2022

Read More

Lajme

Rang lista përfundimtare e shfrytëzuesve për bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë, të shtëpive familjare dhe pallateve të banimit

Në bazë të Nenit 26 dhe 27 të Rregullorës mbi bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë, të shtëpive familjare dhe...

26/10/2022

Read More

Lajme

Shpallen zgjedhjet për anëtarët e këshillave të Bashkësive Lokale

Kryetari i Kuvendit Komunal sot solli Vendimin për shpalljen e zgjedhjeve për anëtarët e këshillave të Bashkësive Lokale, të cilat...

17/10/2022

Read More

Lajme

Thirrje Publike për realizimin e praktikës profesionale në vitin 2022-2023

Komisioni për Punësim, më datë 14.10.2022 shpall Thirrjen Publike për realizimin e praktikës profesionale në vitin 2022-2023....

14/10/2022

Read More