Српски|Shqip|

RANGLISTA E SUBJEKTEVE EKONOMIKE PËR ENERGJI EFEKTIVE

30/10/2023

Në bazë të nenit 9 dhe 10 të rregullorës për bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë shtëpive familjare dhe apartamenteve familjare brenda kuadrit të projektit “Energji e Pastër dhe Eficenca Energjetike për Qytetarët në Serbi”. Komisioni për energji efektive më datën 27.10.2023 shpallë RANGLISTËN E SUBJEKTEVE EKONOMIKE PËR ENERGJI EFEKTIVE.

Ranglista e subjekteve ekonomike per energji efektive

Last modified: 30/10/2023

Comments are closed.