Српски|Shqip|

Komisioni për Prokurime

Komisioni për prokurime publike të të mirave, shërbimeve dhe punimeve porositës i të cilave është Komuna e Bujanocit. Organet e saja si dhe për Prokurime publike me vlerë të madhe — procedurë e hapur për ndërrmarje publike dhe ente publike themelues i të cilave është Komuna e Bujanocit.

Të emruarit e komisionit për prokurime publike jane :

 1. Ermal Rexhepi – Kryetari i komisionit
 2. Mustaf Alishani, zëvëndës kryetar
 3. Nexhat Duraku, anëtar
 4. Kastriot Jakupi, anëtar
 5. Hamdi Behluli, anëtar
 6. Faton Ibrahimi, anëtar
 7. Bastri Veseli, anëtar
 8. Boban Pavloviq, anëtar
 9. Rade Ristiq, anëtar
 10. Srgjan Trajkeviq, për anëtar
 11. Davor Jançiq, për anëtar
 12. Slavisha Joviq, për anëtar
 13. Ahmet Mustafa, për anëtar
 14. Zejdi Asani, anëtar
 15. Amir Shabani, anëtar
 16. Ramiz Selimi, anëtar
 17. Lulzin Ajdini, anëtar

Comments are closed.