Српски|Shqip|

Lajme

KonkursLajme

Zgjatja e afatit në konkursin për alokimin e fondeve stimuluese nga programi mbështetës për zbatimin e politikës bujqësore dhe politikën e zhvillimit rural të komunës së Bujanocit për vitin 2021.

Produženje roka na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava iz programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike...

21/05/2021

Read More

Lajme

Njoftim i rëndësishëm për qytetarët dhe objektet hotelerike

Njoftohen qytetarët dhe pronarët e objekteve hoteliere se nga e premta 14.05.2021 orari i punës për objektet hoteliere do të jetë...

12/05/2021

Read More

Lajme

Thirrje publike për financimin e projekteve të interesit publik në fushën e informimit publik

Kryeshefi i Administratës komunale të Bujanocit, më datën 12.10.2020 shpallë THIRRJE PUBLIKE për pjesëmarrje në konkurs për...

12/10/2020

Read More

LajmeLajme

Konvokohet seanca e dytë e Këshillit Komunal të komunës së Bujanocit për datën 28.08.2020

Kryetari i komunës së Bujanocit Nagip Arifi ka konvokuar seancën e dytë me radhë të Këshillit Komunal të komunës së Bujanocit me...

27/08/2020

Read More

LajmeLajme

Shtabi për situata të jashtëzakonshme ka sjellur konkluzion rreth masave të reja mbrojtëse nga Covid 19

Në bazë të Raportit të Shtëpisë së shëndetit në Bujanoc mbi gjendjen epidemiologjike në territorin e Komunës së Bujanocit si...

21/08/2020

Read More

KuvendiLajmeLajme

Kryetari Enver Ramadani konvokon seancën e DYTË të Asamblesë komunale të Bujanocit për datën 28 korrik

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-23/20 Më:24.07.2020 B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

27/07/2020

Read More

LajmeLajme

PËRFUNDIM

Република Србија –Republika e Serbisë ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ – KOMUNA BUJANOC Штаб за ванредне...

18/07/2020

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

VENDIM MBI SHPALLJEN E SITUATËS SË JASHTËZAKONSHME NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOC

Në bazë të nenit 38. paragrafi 1 dhe të nenit 39. Parag. 1 pika 5 tëLigjit mbi uljen e rrezikut nga katastrofat dhe menaxhimi me...

18/07/2020

Read More