Српски|Shqip|

Lajme

Lajme

Thirrje publike për financimin e projekteve të interesit publik në fushën e informimit publik

Kryeshefi i Administratës komunale të Bujanocit, më datën 12.10.2020 shpallë THIRRJE PUBLIKE për pjesëmarrje në konkurs për...

12/10/2020

Read More

LajmeLajme

Konvokohet seanca e dytë e Këshillit Komunal të komunës së Bujanocit për datën 28.08.2020

Kryetari i komunës së Bujanocit Nagip Arifi ka konvokuar seancën e dytë me radhë të Këshillit Komunal të komunës së Bujanocit me...

27/08/2020

Read More

LajmeLajme

Shtabi për situata të jashtëzakonshme ka sjellur konkluzion rreth masave të reja mbrojtëse nga Covid 19

Në bazë të Raportit të Shtëpisë së shëndetit në Bujanoc mbi gjendjen epidemiologjike në territorin e Komunës së Bujanocit si...

21/08/2020

Read More

KuvendiLajmeLajme

Kryetari Enver Ramadani konvokon seancën e DYTË të Asamblesë komunale të Bujanocit për datën 28 korrik

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-23/20 Më:24.07.2020 B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

27/07/2020

Read More

LajmeLajme

PËRFUNDIM

Република Србија –Republika e Serbisë ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ – KOMUNA BUJANOC Штаб за ванредне...

18/07/2020

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

VENDIM MBI SHPALLJEN E SITUATËS SË JASHTËZAKONSHME NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOC

Në bazë të nenit 38. paragrafi 1 dhe të nenit 39. Parag. 1 pika 5 tëLigjit mbi uljen e rrezikut nga katastrofat dhe menaxhimi me...

18/07/2020

Read More

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

AnulohetT Thirja Publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2020

Në bazë të nenit 20. të Ligjit mbi informimin publik dhe mediave (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe 12/2016-interpretimi...

01/07/2020

Read More

KonkursLajmeLajme

Vendimi i Komisionit për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2020, për Shoqatat qytetare me seli ne territorin e Komunës së Bujanocit

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2020 – Shoqatat e qytetareve me seli ne teritorin e Komunes së...

11/06/2020

Read More

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

Konkurs për subvencionimin e bizneseve lokale nga Komuna e Bujanocit, që veprimtaria e tyre ka qenë e ndaluar me vendim të Qeverisë së Serbisë përgjatë gjendjes së jashtëzakonshme

Komisoni për ndarjen e subvencioneve për biznese dhe bujqësi, nga donacion i Qeverisë së Kosovës, shpall: K O N K U R S Ftohen...

28/05/2020

Read More