Српски|Shqip|

Lajme

Lajme

RANG LISTA E KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR REGJISTRUES

Enti republikan I statistikës ka shpallur Rang listen e kanidatëve të paraqitur për regjistrues. Për kandidatët të cilën ftohen në...

22/08/2023

Read More

Lajme

V E N D I M – SUBJEKTET E ZGJEDHURA BIZNESORE (PERDORËSIT DIREKT)

Në bazë të nenit. 20 të Rregullores për bashkëfinancimin e rehabilitimit energjetik të shtëpive familjare, banesave përmes...

31/07/2023

Read More

Lajme

Vendimi për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të organizatave shoqërore për vitin 2023

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 27.07.2023, në bazë të Komisionit për vlerësimin e programeve...

31/07/2023

Read More

Lajme

Komunikatë – Shtabi për Situata të Jashtëzakonshme

Shtabi për Situata të Jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit në mbledhjen e mbajtur më 26.07.2023 sjell këtë komunikatë:...

26/07/2023

Read More

Lajme

KonkursLajme

Zgjatja e afatit në konkursin për alokimin e fondeve stimuluese nga programi mbështetës për zbatimin e politikës bujqësore dhe politikën e zhvillimit rural të komunës së Bujanocit për vitin 2021.

Produženje roka na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava iz programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike...

21/05/2021

Read More

Lajme

Njoftim i rëndësishëm për qytetarët dhe objektet hotelerike

Njoftohen qytetarët dhe pronarët e objekteve hoteliere se nga e premta 14.05.2021 orari i punës për objektet hoteliere do të jetë...

12/05/2021

Read More

Lajme

Thirrje publike për financimin e projekteve të interesit publik në fushën e informimit publik

Kryeshefi i Administratës komunale të Bujanocit, më datën 12.10.2020 shpallë THIRRJE PUBLIKE për pjesëmarrje në konkurs për...

12/10/2020

Read More

LajmeLajme

Konvokohet seanca e dytë e Këshillit Komunal të komunës së Bujanocit për datën 28.08.2020

Kryetari i komunës së Bujanocit Nagip Arifi ka konvokuar seancën e dytë me radhë të Këshillit Komunal të komunës së Bujanocit me...

27/08/2020

Read More

LajmeLajme

Shtabi për situata të jashtëzakonshme ka sjellur konkluzion rreth masave të reja mbrojtëse nga Covid 19

Në bazë të Raportit të Shtëpisë së shëndetit në Bujanoc mbi gjendjen epidemiologjike në territorin e Komunës së Bujanocit si...

21/08/2020

Read More