Српски|Shqip|

Konkurs

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

AnulohetT Thirja Publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2020

Në bazë të nenit 20. të Ligjit mbi informimin publik dhe mediave (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe 12/2016-interpretimi...

01/07/2020

Read More

KonkursLajmeLajme

Vendimi i Komisionit për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2020, për Shoqatat qytetare me seli ne territorin e Komunës së Bujanocit

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2020 – Shoqatat e qytetareve me seli ne teritorin e Komunes së...

11/06/2020

Read More

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

Konkurs për subvencionimin e bizneseve lokale nga Komuna e Bujanocit, që veprimtaria e tyre ka qenë e ndaluar me vendim të Qeverisë së Serbisë përgjatë gjendjes së jashtëzakonshme

Komisoni për ndarjen e subvencioneve për biznese dhe bujqësi, nga donacion i Qeverisë së Kosovës, shpall: K O N K U R S Ftohen...

28/05/2020

Read More

KonkursLajmeLajme

Lista përfundimtare e studentëve që kanë përfituar ndihmë të njëhershme financiare nga Komuna e Bujanocit për vitin akademike 2019/2020

Lista e studentëve që kanë përfituar ndihmë të njëhershme financiare për vitin akademik 2019/2020: СТИПЕНДИЈЕ –...

08/05/2020

Read More

EkzekutiviKonkurs

Konkurs Publik për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 4 dhe 94.të . Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal (“G.zyrtare...

11/03/2020

Read More

KonkursLajmeLajme

Ranglista preleminare e studentëve që kanë aplikuar për ndihmë të njehrshme fianciare për vitin akademik 2019-2020

Në vazhdim mund t’i lexoni listat dhe afatin kohor për ankesë: LISTA E STUDENTËVE I LISTA E STUDENTËVE II.dox ЖАЛБА –...

27/02/2020

Read More

KonkursLajmeLajme

KONKURS PUBLIK për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve me seli në territorin e Komunës së Bujanocit për vitin 2020

Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve...

24/02/2020

Read More

KonkursLajmeLajme

Njoftim i rëndësishëm për taksitë nga Bujanoci

Njoftohen taksitë nga Bujanoci, se nga 4 janar të vitit 2020, hyri në fuqi Dekreti për Kushtet dhe mënyrën e kryerjes së prokurimit...

28/01/2020

Read More