Српски|Shqip|

Zyra per zhvillim Ekonomik

  • Enis Salihi

    Udhëheqës i zyrës

    I lindur 04.07.1985 në fashtin Tërnoc, Komuna e Bujanocit. Shkollën e mesme e ka përfunduar në Bujanoc.

    Në vitin 2008 ka përfunduar studimet themelore në Universitetin e Evropës Juglindore, pranë Fakultetit të Administratës publike dhe ka marr titullin i diplomuar për administratë publike. Nga viti 2008 – 2012 ka kryer detyrën e Shefit të Kabinetit të Kryetarit të Komunës së Bujanocit ndërsa nga viti 2012 – 2016, në cilësinë e bashkëpuntorit, ka punuar në Shërbimin për çështje pronsoro – juridike pranë Komunës së Bujanocit.

    Nga viti 2016 vazhdon të kryej funksionin e Udhëheqësit të Zyrës për zhvillim ekonomik lokal në kuadër të Komunës së Bujanocit. Është i martuar dhe ka një fëmijë. Flet gjuhën serbe dhe angleze.

Comments are closed.