Српски|Shqip|

Kuvendi

KuvendiLajmeLajme

Kryetari Adnan Salihi konvokon seancën e gjashtë të Asamblesë komunale të Bujanocit për ditën e Hënë, 4 nëntor, 2019

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-26/19 Më:31.10.2019. B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

01/11/2019

Read More

Kuvendi

Kryetari Adnan Salihi fton seancë e pestë të Asamblesë komunale të Bujanocit për ditën e hënë të 30 shtatorit

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-23/19 Më:26.09.2019. B u j a n o c   Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

27/09/2019

Read More

Kuvendi

Kryetari Adnan Salihi fton seancën e katërtë të Kuvendit komunal të Bujanocit për ditën e hënë – 23 shtator

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr: 06-21 /19 Më:17.09.2019. B u j a n o c   Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

20/09/2019

Read More

Kuvendi

Kryetari Adnan Salihi konvokon seancën e dytë të Kuvendit komunal të Bujanocit për datën 27 maj (e hënë)

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr: 06-13/19 Më:21.05.2019. B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

26/05/2019

Read More

Kuvendi

Kryetari Adnan Salihi fton seancën e parë të Kuvendit komunal të Bujanocit për të hënën, 11.03.2019

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr: 06-04/19 Më:05.03.2019. B u j a n o c   Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

07/03/2019

Read More

Kuvendi

Kryetari Adnan Salihi fton seancën e nëntë të Asamblesë komunale për 27 dhjetor, 2018

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr: 06-32/18 Më:22.12.2018. B u j a n o c  Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

26/12/2018

Read More

KuvendiLajmeLajme

Kryetari Adnan Salihi konvokon seancën e tetë të Kuvendit Komunal të Bujanocit

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-30/18 Më:18.12.2018. B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

22/12/2018

Read More

KuvendiLajmeLajme

Kryetari Adnan Salihu konvokon seancën e gjashtë të KK të Bujanocit për datën 22 tetor, 2018

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-23 /18 Më:17.10.2018. B u j a n o c   Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

21/10/2018

Read More

Kuvendi

Kryetari i Asamblesë komunale të Bujanocit, Adnan Salihu fton seancën e pestë për ditën e martë (18.09.2018)

 Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-20/18 Më:13.09.2018. B u j a n o c   Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

17/09/2018

Read More