Српски|Shqip|

sali Author

Lajme

KONKURS për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet themelore dhe master për vitin akademik 2022/2023

Në bazë të Rregullores mbi ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit numër 400-54/19-03 ...

13/01/2023

Read More

Lajme

Zhvillohet mbledhja e parë e Këshillit Komunal të Bujanocit

Në seancën e sotme të Këshillit Komunal që filloi në orën 10.00, anëtarët e Këshillit Komunal të komunës së Bujanocit aprovuan...

06/01/2023

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e parë e Këshillit Komunal

Konvokohet seanca e parë e Këshillit Komunal të komunës së Bujanocit me datë 06.01.2023 (e premte). Seanca do të mbahet në sallën...

06/01/2023

Read More

Lajme

Aktvendim mbi vazhdimin e mandatit të organit të përkohshëm në NP Komunalia Bujanoc

Kuvendi komunal i Bujanocit në seancën e mbajtur më 23.12.2022 miratoi Aktvendim mbi vazhdimin e mandatit të organit të përkohshëm...

28/12/2022

Read More

EkzekutiviLajme

Shpallje Publike mbi dhënie me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objekteve të vogla montuese

Komisioni për zbatimin e procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit...

27/12/2022

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e Kuvendit Komunal për datë 23.12.2022

Kryetari i Kuvendit Komunal i Bujanocit konvokon seancën e gjashtë të Kuvendit komunal për datë 23.12.2022 me fillim prej orës...

22/12/2022

Read More

Lajme

Aktvendim mbi ndarjen e mjeteve financiare për bashkëfinancimin e projekteve në fushën e informimit

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 20.12.2022 ka sjellur Aktevendim mbi ndarjen e mjeteve nga buxheti i...

20/12/2022

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e XXVII e Këshillit komunal

Konvokohet seanca e XXVII e Këshillit komunal të komunës së Bujanocit me datë 20.12.2022 (e martë). Seanca do të mbahet në sallën...

19/12/2022

Read More

Lajme

Lista e nxënësve të shkollave të mesme të Komunës së Bujanocit që kanë marrë ndihmë të njëhershme financiare për shpenzimet e rrugës për shtator, tetor, nëntor dhe dhjetor

Lista e nxënësve të shkollave të mesme të Komunës së Bujanocit që kanë marrë ndihmë të njëhershme financiare për shpenzimet e...

08/12/2022

Read More

EkzekutiviLajme

Konvokohet seanca e pestë e Kuvendit komunal të Bujanocit

Konvokohet seanca e pestë e Kuvendit komunal të Bujanocit më 09.12.2022 (e premte). Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal...

08/12/2022

Read More