Српски|Shqip|

sali Author

Lajme

AKTVENDIM MBI VAZDHIMIN E MANDATITI TË ORGANIT TË PËRKOHSHËM NË NP “KOMUNALIA” BUJANOC

Në bazë të nenit 32. paragrafi 1. pika 9. të Ligjit mbi vetadministratën lokale të Republikës së Serbisë (“Gazeta zyrtare e...

05/01/2021

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e dhjetë e Këshillit komunal më datë 24.12.2020

Konvokohet seanca e dhjetë e Këshillit komunal të komunës së Bujanocit më datë 24.12.2020 prej orës 09.00. Propozohet ky rend i...

23/12/2020

Read More

Lajme

Njoftim – Shtabi për situata të jashtëzakonshme

Shtabi për situata të jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit njofton qytetarët se Qeveria e Republikës së Serbisë ka miratuar masa...

22/12/2020

Read More

Lajme

Shpallet lista e pëfituesve për personat me nevoja të veçanta

Komisioni për ndarjen e mjeteve financiare për personat me nevoja të veçanta për komunën e Bujanocit ka shpallë listën e...

18/12/2020

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e nëntë e Këshillit komunal më datë 15.12.2020

Në bazë të nenit 35.të Vendimit mbi Këshillin Komunal të komunës së Bujanocit (‘’Fletorja zyrtare për rrethin e...

14/12/2020

Read More

Lajme

KONKURS MBI NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE PËR PERSONAT ME NEVOJA TË VEÇANTA NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOCIT

Në bazë të Vendimit mbi të drejtat nga fusha e mbrojtjes sociale në territorin e komunës Bujanocit numër: 02-208/16-03, të datës...

09/12/2020

Read More

Lajme

Rang lista përfundimtare e përfituesve të bursave nga Trupi Koordinues

Rang lista përfundimtare e përfizuesve të bursave nga Trupi Koordinues Stipendije Koordinaciono telo 2020...

09/12/2020

Read More

Lajme

Qeveria Zvicërane përkrah forcimin e barazisë gjinore në 28 komuna dhe qytete në Serbi, në mesin e tyre edhe Bujanocin

Zyra për Zhvillim Ekonomik Lokal në komunën e Bujanocit përmes programit SWISS PRO është përfituese e një projekti në vlerë prej...

07/12/2020

Read More