Српски|Shqip|

sali Author

Lajme

Konvokohet seanca e XVI e Këshillit Komunal me datë 29.09.2023

Kryetari i komunës së Bujanocit ka konvokuar seancën e XVI të Këshillit Komunal për nesër më datë 29.09.2023 duke filluar prej...

28/09/2023

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e pesëmbëdhjetë e Këshillit komunal më datë 13.09.2023

Konvokohet seanca e pesëmbëdhjetë e Këshillit komunal më datë 13.09.2023. Seanca do të mbahet në sallën e KK të komunës së...

12/09/2023

Read More

Konkurs publikLajme

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR REGJISTRUES TË CILËT FTOHEN NË TRAJNIM

Enti republikan për statistika shpalli Listën përfundimtare të kandidatëve për regjistrues, të cilët ftohen në trajnim, me...

07/09/2023

Read More

Konkurs publikLajme

Rang listën Përfundimtare të shfrytëzuesve për bashkëfinancimin e instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike në shtëpitë familjare

Në bazë të Nenit 26 dhe 27 të Rregullorës mbi bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë, të shtëpive familjare dhe...

07/09/2023

Read More

KonkursKonkurs publikLajme

LISTA PRELIMINARE E KANDIDATËVE PËR REGJISTRUES TË CILËT FTOHEN NË TRAJNIM

Enti republikan i statistikës ka shpallë Listën preliminare të kandidatëve për regjistrues, të cilët ftohen në trajnim. Listën...

01/09/2023

Read More

KonkursLajme

Rang lista preliminare të shfrytëzuesve për bashkëfinancimin e instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike në shtëpitë familjare

Në bazë të Nenit 26 dhe 27 të Rregullorës mbi bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë, të shtëpive familjare dhe...

29/08/2023

Read More

Konkurs publikLajme

Programi EU PRO Plus shpallë Thirrje Publike për mbështetjen e femrave dhe sipërmarrësve të rinj në biznes

Programi EU PRO Plus ka shpallur Thirrje Publike për mbështetjen e femrave dhe sipërmarrësve të rinj përmes prokurimit të pajisjeve...

24/08/2023

Read More

Lajme

RANG LISTA E KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR REGJISTRUES

Enti republikan I statistikës ka shpallur Rang listen e kanidatëve të paraqitur për regjistrues. Për kandidatët të cilën ftohen në...

22/08/2023

Read More

Lajme

Aktvendim mbi ndarjen e mjeteve për bashkëfinancimin e projekteve nga fusha e informimit

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit në mbledhjen e mbajtur më datë 11.08.2023 ka sjellë Aktvendim mbi ndarjen e mjeteve nga...

11/08/2023

Read More

Lajme

Vendimi mbi financimin e programeve dhe projekteve vjetore të sportit për vitin 2023

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit në mbledhjen e mbajtur më datë 11.08.2023 ka sjellë Vendim mbi financimin e programeve dhe...

11/08/2023

Read More