Српски|Shqip|

Ekzekutivi

EkzekutiviLajme

Shpallje Publike mbi dhënie me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objekteve të vogla montuese

Komisioni për zbatimin e procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit...

27/12/2022

Read More

EkzekutiviLajme

Konvokohet seanca e pestë e Kuvendit komunal të Bujanocit

Konvokohet seanca e pestë e Kuvendit komunal të Bujanocit më 09.12.2022 (e premte). Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal...

08/12/2022

Read More

EkzekutiviLajme

THIRJE PUBLIKE PËR NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE NDIHMA TË NJËHERSHME, PËR TË MBULUAR NJË PJESË TË SHPENZIMEVE TË TRANSPORTIT, PËR NXËNËSIT E SHKOLLËS SË MESME NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOCIT

Në bazë të Vendimit të Shërbimit Trupit Koordinues të Qeverisë së RS për Komunat Preshevë,Bujanoc dhe Medvegjë,100 nr:...

28/11/2022

Read More

EkzekutiviLajme

Vendimi për praktikën profesionale 2022/2023

Këshilli për punësim i komunës së Bujanocit më 24.11.2022 bie Vendim për ndarjen e mjeteve me qëllim të realizimit të masave të...

24/11/2022

Read More

EkzekutiviLajme

Konvokohet seanca e XXI e Këshillit Komunal me datë 30.09.2022

Kryetari i Këshillit Komunal të Bujanocit ka konvokuar seancën e XXI të Këshillit Komunal të Bujanocit me datë 30.09.2022, duke...

29/09/2022

Read More

Ekzekutivi

Konkurs publik / për bashkëfinancimin e projeketeve prodhimin e përmbatjeve mediale në fushën e informimit publik në Komunën e Bujanocit , për vitin 2022

Konkurs publik / për bashkëfinancimin e projeketeve prodhimin e përmbatjeve mediale në fushën e informimit publik në Komunën e...

16/09/2022

Read More

EkzekutiviLajme

EkzekutiviLajme

Lista e nxënësve të shkollave të mesme nga territori i komunës së Bujanocit të cilët kanë fituar ndihmë të njëhershme financiare për shpenzimet e udhëtimit për muajt prill, maj dhe qershor 2022

Lista e nxënësve të shkollave të mesme nga territori i komunës së Bujanocit të cilët kanë fituar ndihmë të njëhershme...

09/06/2022

Read More

EkzekutiviLajme

Ekzekutivi

Konkurs Publik – për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

Konkurs Publik – për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së...

13/05/2022

Read More