Српски|Shqip|

Lajme

EkzekutiviLajmeLajme

KKZ Bujanoc ka shpallur këto lista zgjedhore për zgjedhjet lokale 2020

KËTO JANË LISTAT: 1.  Partia Demokratike – Dr.Sc.Nagip Arifi 2. ALEKSANDAR VUÇIQ – PËR FËMIJËT TANË ALEKSANDAR VUÇIQ 3....

18/05/2020

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

LAJMËRIM

Lajmërohen qytetarët e komunës së Bujanocit të cilët kanë vendbanimin e tyre të regjistruar në territorin e komunës së Bujanocit...

13/05/2020

Read More

LajmeLajme

AKTVENDIM MBI VAZHDIMIN E VEPRIMEVE MBI ZBATIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KËSHILLTARË TË KUVENDIT KOMUNAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT TË SHPALLURA MË 4 MARS TË VITIT 2020

Komisioni Komunal zgjedhor më 11.05.2020, ka aprovuar Aktvendimin mbi vazhdimin e veprimeve zgjedhore në procedurën e zbatimit të...

12/05/2020

Read More

KonkursLajmeLajme

Lista përfundimtare e studentëve që kanë përfituar ndihmë të njëhershme financiare nga Komuna e Bujanocit për vitin akademike 2019/2020

Lista e studentëve që kanë përfituar ndihmë të njëhershme financiare për vitin akademik 2019/2020: СТИПЕНДИЈЕ –...

08/05/2020

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

NJOFTIM

Republika e Serbisë KOMUNA E BUJANOCIT Departamenti i Administratës së Përgjithshme Zyra e Mbrojtjes dhe e Shpëtimit Nr: 82-84 / 20...

03/04/2020

Read More

KonkursLajmeLajme

Ranglista preleminare e studentëve që kanë aplikuar për ndihmë të njehrshme fianciare për vitin akademik 2019-2020

Në vazhdim mund t’i lexoni listat dhe afatin kohor për ankesë: LISTA E STUDENTËVE I LISTA E STUDENTËVE II.dox ЖАЛБА –...

27/02/2020

Read More

KonkursLajmeLajme

KONKURS PUBLIK për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve me seli në territorin e Komunës së Bujanocit për vitin 2020

Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve...

24/02/2020

Read More

KonkursLajmeLajme

Njoftim i rëndësishëm për taksitë nga Bujanoci

Njoftohen taksitë nga Bujanoci, se nga 4 janar të vitit 2020, hyri në fuqi Dekreti për Kushtet dhe mënyrën e kryerjes së prokurimit...

28/01/2020

Read More

KuvendiLajmeLajme

Kryetari Adnan Salihi konvokon seancën e gjashtë të Asamblesë komunale të Bujanocit për ditën e Hënë, 4 nëntor, 2019

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-26/19 Më:31.10.2019. B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

01/11/2019

Read More

KonkursLajmeLajme

Komuna e Bujanocit shpall thirrjen e katërtë publike për realizimin e praktikës profesionale në vitin 2019-2020

Në bazë të nenit 43. alineja 1. pika 3) dhe pika) e Ligjit mbi punësimin dhe sigurimin për rastet e papunësisë (“Gazeta Zyrtare...

29/10/2019

Read More