Српски|Shqip|

Lajme

KuvendiLajmeLajme

Kryetari Enver Ramadani konvokon seancën e DYTË të Asamblesë komunale të Bujanocit për datën 28 korrik

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-23/20 Më:24.07.2020 B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

27/07/2020

Read More

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

LajmeLajme

PËRFUNDIM

Република Србија –Republika e Serbisë ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ – KOMUNA BUJANOC Штаб за ванредне...

18/07/2020

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

VENDIM MBI SHPALLJEN E SITUATËS SË JASHTËZAKONSHME NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOC

Në bazë të nenit 38. paragrafi 1 dhe të nenit 39. Parag. 1 pika 5 tëLigjit mbi uljen e rrezikut nga katastrofat dhe menaxhimi me...

18/07/2020

Read More

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

AnulohetT Thirja Publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2020

Në bazë të nenit 20. të Ligjit mbi informimin publik dhe mediave (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe 12/2016-interpretimi...

01/07/2020

Read More

KonkursLajmeLajme

Vendimi i Komisionit për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2020, për Shoqatat qytetare me seli ne territorin e Komunës së Bujanocit

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2020 – Shoqatat e qytetareve me seli ne teritorin e Komunes së...

11/06/2020

Read More

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

Konkurs për subvencionimin e bizneseve lokale nga Komuna e Bujanocit, që veprimtaria e tyre ka qenë e ndaluar me vendim të Qeverisë së Serbisë përgjatë gjendjes së jashtëzakonshme

Komisoni për ndarjen e subvencioneve për biznese dhe bujqësi, nga donacion i Qeverisë së Kosovës, shpall: K O N K U R S Ftohen...

28/05/2020

Read More

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

EkzekutiviLajmeLajme

KKZ Bujanoc ka shpallur këto lista zgjedhore për zgjedhjet lokale 2020

KËTO JANË LISTAT: 1.  Partia Demokratike – Dr.Sc.Nagip Arifi 2. ALEKSANDAR VUÇIQ – PËR FËMIJËT TANË ALEKSANDAR VUÇIQ 3....

18/05/2020

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

LAJMËRIM

Lajmërohen qytetarët e komunës së Bujanocit të cilët kanë vendbanimin e tyre të regjistruar në territorin e komunës së Bujanocit...

13/05/2020

Read More