Српски|Shqip|

Thirrje publike për financimin e projekteve të interesit publik në fushën e informimit publik

12/10/2020

Kryeshefi i Administratës komunale të Bujanocit, më datën 12.10.2020 shpallë THIRRJE PUBLIKE për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit për vitin 2020.

Konkursi publik për bashkëfinancimin e projekteve -prodhimeve me përmbajtje mediale nga fusha e informimit publik të komunës së Bujanocit për vitin 2020/ në tekstin e mëtejshëm: Konkurs/ shpallet për ofrimin e mbështetjes financiare përmbajtjeve mediale të cilar realizojnë interes publik në fushën e informimit: rritjen e kualtitete të informimit te personat me invaliditet dhe pakicave tjera nacionale; mbrojtja dhe zhvillimi i të drejtave të njeriut dhe demokracisë; zhvillimi ( rritja) e të drejtave sociale; zhvillimin e perosnalitete dhe mbrojtjen e fëmijëve dhe zhvillimin e krijmtarive kulturore e artistike; zhvillimi i arsimit, përfshirjen e shkrimit mediale si pjesë e sistemit arsimor; zhvillimin e shkencës, sportit dhe kulturës fizike; mbrojten e mjedisit jetësor dhe shëndetin e njerëzve zhvillimin e profesionalizmit mediale dhe gazetareske dhe përmbajtjeve tjera mediale të cilat përmbushin nevojat e qytetarëve të Bujanocit.

Për detaje rreth konkursit dhe dokumenteve përcjellëse, klikoni linkun në vijim.

konkursi per media
Obrazac 1 Formulari 1- Prijava Paraqitja
Budzet-projekta-Buxheti-i-projektit-1

Last modified: 12/10/2020

Comments are closed.