Српски|Shqip|

RANG LISTA E KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR REGJISTRUES

22/08/2023

Enti republikan I statistikës ka shpallur Rang listen e kanidatëve të paraqitur për regjistrues.

Për kandidatët të cilën ftohen në fazën e dytë selektuese në Rang-listë, është caktuar termini dhe vendi për dorëzimin e dokumentacionit dhe intervista.

Nënkuptohet që me shpalljen e kësaj Rang – liste, të gjithë kandidatët të cilët kanë konkuruar për punën e regjistruesit janë të njoftuar mbi rezultatet e fazes së parë selektuese dhe mbi atë se kur dhe ku kandidatët të cilët kanë hyrë në fazën e dytë selektuese duhet të vijnë për të dorëzuar dokumentet e kërkuara dhe për intervistë.

Rang-lista e kandidatëve mund të shihet – këtu.

Dokumentet e nevojshme mund të shihen – këtu.

Vërejtje: Në rast se nuk paraqitet numër i mjaftueshëm I kandidatëve të nevojshëm për trajnim, me telefon dhe email do të ftohen me radhë kandidatët “pas vijës” (kandidatët të cilët në fazën e pare nuk janë ftuar në dorëzim të dokumenteve dhe në intervistë), deri sa nuk sigurohet numëri I mjaftueshëm I kandidatëve për trajnim.

Lista preliminare e kandidatëve për regjistrues të cilët ftohen në trajnim do të shpallet më 1.shtator 2023, në ora 16:00.

Rang Lista – 1

Rang Lista – 2

Rang Lista – 3

Rang Lista – 4

Rang Lista – 5

Rang Lista – 6

Rang Lista – 7

Rang Lista – 8

Rang Lista – 9

Rang Lista – 10

dokumentacija

 

Last modified: 23/08/2023

Comments are closed.