Српски|Shqip|

Vendimi për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të organizatave shoqërore për vitin 2023

31/07/2023

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 27.07.2023, në bazë të Komisionit për vlerësimin e programeve dhe projekteve nga sfera e shoqatave të qytetarëve në komunën e Bujanocit, nxjerrë këtë Vendim për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të organizatave shoqërore për vitin 2023 në teritorin e komunës së Bujanocit.

Odluka NVO – Vendimi OJQ

Last modified: 31/07/2023

Comments are closed.