Српски|Shqip|

Ekzekutivi

EkzekutiviLajme

Bashkimi Europian ndanë 3 milionë euro për përkrahjen e biznesit të vogël për blerjen e pajisjeve/makinave dhe prezentimin e shërbimeve

Programi i Bashkimit Evropian (BE) për zhvillim lokal, EU PRO Plus, i cili implementohet në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit...

12/05/2022

Read More

EkzekutiviLajme

PROGRAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2022

Në bazë të nenit 13, paragrafi 4 të Ligjit për stimulimet në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së...

10/05/2022

Read More

EkzekutiviLajme

EkzekutiviLajme

Sot mbahet seanca e 11-të e Këshillit komunal

Sot mbahet seanca e 11-të e Këshillit komunal e komunës së Bujanocit. Seanca mbahet në sallën e KK të komunës së Bujanocit në...

09/05/2022

Read More

Ekzekutivi

VAZHDON afati i konkursit për ndarjen e mjeteve për bursat e studentëve

Komisioni i Konkursit të Komunës së Bujanocit për zbatimin e konkursit për ndarjen e mjeteve për bursat e studentëve nr.400-74/2022...

15/04/2022

Read More

EkzekutiviLajme

Shtabi për situata të jashtëzakonshme – Njoftim

Në seancën e Shtabit të Krizave për luftën kundër viruit korona, më 10 mars 2022. vit, u vendos si vijon: Hiqen çertifikatat kovid....

11/03/2022

Read More

EkzekutiviLajme

KONKURS PUBLIK për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

VËREJTJE: Njoftimi rreth Konkursit Publik është shpallur me 21.02.2022 në gazetën ditore ”Danas”. Në bazë të nenit 4...

21/02/2022

Read More

EkzekutiviLajme

Konvokohet seanca e parë e Kuvendit komunal për datë 14.02.2022

Kryetari i Kuvendit komunal i Bujanocit konvokon seancën e parë të Kuvendit komunal të Bujanocit për vitin 2022 më datë 14.02.2022...

11/02/2022

Read More

Ekzekutivi

Sot mbahet seanca e dytë e Këshillit komunal

Seanca zhvillohet prej orës 10.00 në sallën e Kuvendit komunal të Bujanocit....

21/01/2022

Read More

EkzekutiviLajme