Српски|Shqip|

Shpallje Publike mbi dhënie me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objekteve të vogla montuese

27/12/2022

Komisioni për zbatimin e procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më datë 27.12.2022 shpallë Shpallje Publike mbi dhënie me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objekteve të vogla montuese.

JAVNI OGLAS – SHPALLJE PUBLIKE

Last modified: 27/12/2022

Comments are closed.