Српски|Shqip|

THIRJE PUBLIKE PËR NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE NDIHMA TË NJËHERSHME, PËR TË MBULUAR NJË PJESË TË SHPENZIMEVE TË TRANSPORTIT, PËR NXËNËSIT E SHKOLLËS SË MESME NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOCIT

28/11/2022

Në bazë të Vendimit të Shërbimit Trupit Koordinues të Qeverisë së RS për Komunat Preshevë,Bujanoc dhe Medvegjë,100 nr: 401-00-00191/2022-01 , datë 28.11.2022, Komisioni për zgjedhjen e  ndihmës të njëhershme- sociale, me qëllim për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve të transportit, për nxënësit e shkollës së mesme në territorin e komunës së Bujanocit, shpall THIRJE PUBLIKE PËR NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE NDIHMA TË NJËHERSHME, PËR TË MBULUAR NJË PJESË TË SHPENZIMEVE TË TRANSPORTIT, PËR NXËNËSIT E SHKOLLËS SË MESME NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOCIT.

Konkurs 

Last modified: 28/11/2022

Comments are closed.