Српски|Shqip|

sali Author

Lajme

KONKURS PËR DHËNIEN ME QIRA DHE NË SHFRYTËZIM TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONËSI SHTETËRORE NË KOMUNËN E BUJANOCIT

Në bazë të nenit 64, paragrafi 3. të Ligjit mbi tokën bujqësore (“Gazeta zyrtate e RS “, nr.62/06, 65/08-ligji tj., 41/09,...

07/12/2020

Read More

Lajme

Njoftim nga Shtabi për situata të jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit

Shtabi për situata të jashtëzakonshme në Bujanoc i njofton qytetarët se Qeveria e Republikës së Serbisë ka miratuar masa të reja...

04/12/2020

Read More

Lajme

Aktvendimi mbi anulimin e thirrjes publike për media

Anulohet Thirrja Publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e...

02/12/2020

Read More

Lajme

EDS – Çkyqja e planifikuar e rrymës për nesër më datë 27.11.2020

Për shkak të punimeve në objektet e energjisë, nesër, e Premte më 27 Nëntor, të gjitha fshatrat...

26/11/2020

Read More

Lajme

SHTATË NDËRMARRJE MIKRO DHE TË VOGLA NGA BUJANOCI PËRFTITOJNË SUBVENCIONE NGA TRUPI KOORDINUES I KOMUNAVE PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË

Në konkursin e shpallur nga Trupi Koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë kanë përfituar gjithsej shtatë ndërmarrje...

26/11/2020

Read More

Lajme

Njoftim i ri nga Shtabi për situata të jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit

Shtabi për situata të jashtëzakonshme i komunës së Bujanocot më datë 25.11.2020 njofton qytetarët për masat e reja, të cilat mund...

25/11/2020

Read More

Lajme

Njoftim- Shtabi për situata të jashtëzakonshme

Shtabi për situata të jashtëzakonshme në Bujanoc i njofton qytetarët se Qeveria e Republikës së Serbisë ka miratuar masa të reja...

23/11/2020

Read More

Lajme

Konluzion i Shtabit për situata të jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit

Shtabi për situata të jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit në pajtim me sugjerimet e Shtabit Republikan të Krizave të Republikës...

20/11/2020

Read More

Lajme

Shpallet situata e jashtëzakonshme në territorin e komunës së Bujanocit

Me propozim të Shtabit për situata të jashtëzakonshme të komunës së Bujanocit, në seancën e shtatë të mbajtur më 20.11.2020...

20/11/2020

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e katërtë e Kuvendit Komunal të Bujanocit më 16.11.2020

Kryetari i Kuvendit komunal të Bujanocit konvokon seancën e katërtë të Kuvendit komunal të Bujanocit më datë 16.11.2020. Seanca do...

13/11/2020

Read More