Српски|Shqip|

sali Author

Lajme

KOMUNA E BUJANOCIT FITON 8.200.000 DINARË NGA MINSITRIA PA PORTOFOL E REPUBLIKËS SË SERBISË

Komuna e Bujanocit ka përfituar 8.200.000 dinarë nga programi për mbështetje të zhvillimit për komunat e pazhvilluara (komunat të...

07/05/2021

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e Këshillit komunal me datë 10.05.2021

Kryetari i komunës së Bujanocit ka konvokuar seancën e Këshillit komunal për të hënën me datë 10.05.2021 prej orës 12.00 në...

07/05/2021

Read More

Lajme

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2021

Bazuar në Programin  mbështetës për realizimin e politikave bujqësore dhe politikave të zhvillimit rural të komunës së Bujanocit...

28/04/2021

Read More

BujqësiEkzekutiviLajme

PROGAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2021

Në bazë të nenit 13, paragrafi 4 të Ligjit për stimulimet  në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së...

26/04/2021

Read More

Lajme

Vendim për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të sportit për vitin 2021

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve nga sfera e sportit në komunën e Bujanocit, në mbledhjen e mbajtur më datë...

23/04/2021

Read More

Lajme

Vendim për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të shoqërive kulturoro artistike për vitin 2021

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve nga sfera e kulturës në komunën e Bujanocit, në mbledhjen e mbajtur më datë...

23/04/2021

Read More

Lajme

APEL PËR VAKCINIM

Qeveria e Republikës së Serbisë ka siguruar vakcina të mjaftueshme Pfizer dhe Sputnik V për imunizimin e qytetarëve pa caktuar...

23/04/2021

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e Këshillit komunal për datë 23.04.2021

Kryetari i komunës së Bujanocit konvokon seancën e radhës të Këshillit Komunal për datë 23.04.2021 duke filluar prej orës 10.00....

22/04/2021

Read More

Lajme

Lajme

Këshilli komunal më datë 12.04.2021

Sot zhvillohet seanca e radhës e Këshillit komunal prej orës 10:00 me këtë rend të ditës: kesh.kom...

12/04/2021

Read More