Српски|Shqip|

KONKURS për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet themelore dhe master, për vitin akademik 2023/2024

01/02/2024

Në bazë të Rregullores mbi ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit numër 400-54/19-03   të datës  28. 02. 2019 dhe Aktvendimit mbi emërim e Komisionit për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet themelore dhe master, për vitin akademik 2023/2024 nr. 02-8/24 – 03 të datës  22.01.2024. Komisioni në mbledhjen e mbajtur me datë 31.01.2024. shpallë KONKURS për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet themelore dhe master, për vitin akademik 2023/2024.

Konkurs jednokratna novčana pomoć studentima 2022-2023 (1) (1)

Last modified: 01/02/2024

Comments are closed.