Српски|Shqip|

Vendimi për ndarjen e mjeteve me qëllim të realizimit të masave të politikës aktive të punësimit përmes shpalljes së Thirrjes Publike për realizimin e programit të praktikës profesionale në vitin 2023/2024

07/02/2024

Këshilli për Punësim i Komunës së Bujanocit më 07.02.2024 bie Vendim për ndarjen e mjeteve me qëllim të realizimit të masave të politikës aktive të punësimit përmes shpalljes së Thirrjes Publike për realizimin e programit të praktikës profesionale në vitin 2023/2024.

Vendimi – praktika profesionale – 2024

Last modified: 08/04/2024

Comments are closed.