Српски|Shqip|

Vendimi i Komisionit për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2020, për Shoqatat qytetare me seli ne territorin e Komunës së Bujanocit

11/06/2020

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2020 – Shoqatat e qytetareve me seli ne teritorin e Komunes së Bujanocit, ka mbajtur mbledhjen me datë; 08.06.2020. në lidhje me thirrjen publike të shpallur më datë 24.02.2020, dhe solli këtë;

VENDIM

Për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të organizatave shoqërore në teritorin e komunes së Bujanocit edhe ate:

VENDIMI PËR SH.Q. 2020

 

Last modified: 11/06/2020

Comments are closed.