Српски|Shqip|

Kuvendi

Konvokohet seanca e NËNTË e Kuvendit Komunal të Bujanocit më 26.12.2017 ( e martë ). Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal të Bujanocit me fillim në ora 10:00

Konvokohet seanca e NËNTË e Kuvendit Komunal të Bujanocit më 26.12.2017 ( e martë ). Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit...

25/12/2017

Read More

Kuvendi

Konvokohet seanca e tetë e Kuvendit Komunal të komunës së Bujanocit

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr: 06-32/17 Më:16.12.2017. B u j a n o c Në bazë të nenit 38. par. 1. të Ligjit mbi...

19/12/2017

Read More

Lajme

Thirrje e tretë publike për realizimin e praktikës profesionale në vitin 2017-2018

OPŠTINA BUJANOVAC – KOMUNA E BUJANOCIT Raspisuje – Shpallë TRECI JAVNI POZIV – THIRRJEN E TRETË PUBLIKE ZA – PËR REALIZACIJU...

11/12/2017

Read More

Lajme

Regjistri i personave me pengesa në teritorin e Komunës së Bujanocit të cilët përfituan mjete financiare për vitin 2017

SPISAK – REGJISTRI OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU NA TERITORIJI OPŠTINE BUJANOVAC KOJE SU DOBILE FINANSIJSKA SREDSTVA ZA 2017. GODINU...

05/12/2017

Read More

Konkurs

VENDIMI për zgjdhjen e projekteve dhe programeve të punës të cilët financohen nga mjetet e destinuara

Komisioni për shërbime të mbrojtjes sociale i Komunës së Bujanocit, mbajti mbledhje më 01.12.2017 lidhur me Konkursin e shpallur për...

01/12/2017

Read More

Bujqësi

NDRRIMIN E PROGRAMIT TË MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2017

NDRRIMIN E PROGRAMIT TË MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E...

29/11/2017

Read More

Kuvendi

Konvokohet Seanca e 7 të Kuvendit Komunal të Bujanocit më 30.11.2017 ( e Enjte ). Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal të Bujanocit me fillim nga ora 10:00

Konvokohet Seanca e 7 të Kuvendit Komunal të Bujanocit më 30.11.2017 ( e Enjte ). Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal...

24/11/2017

Read More

Konkurs

KONKURS MBI NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOCIT

Në bazë të Vendimit mbi të drejtat nga fusha e mbrojtjes sociale në territorin e komunës së Bujanocit numër: 02-208/16-03 të...

23/11/2017

Read More

LajmeLajme

Kryetari Shaip Kamberi takohet me ‘shfrytëzuesit’ indirek të buxhetit komunal

Kryetari i komunës së Bujanocit, Shaip Kamberi, i shoqëruar nga kryshefi për financa, Boban Pavlloviq, kanë zhvilluar takim me...

20/11/2017

Read More