Српски|Shqip|

LISTA E AMVISËRIVE TË CILËVE U JANË LEJUAR MJETET PËR FINANCIMIN E PROGRAMIT PËR ENERGJI EFEKTIVE

10/11/2023

Në bazë të nenit 23 të rregullorës për bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë shtëpive familjare dhe apartamenteve familjare brenda kuadrit të projektit “Energji e Pastër dhe Eficenca Energjetike për Qytetarët në Serbi” nr. 02-19/23-03 të datës 29.09.2023, dhe Thirrjes publike për bashkëfinansimin e masava për rehabilitim energjetik të shtëpive dhe banesave familjare në territorin e Komunës së Bujanocit për vitin 2023 nr. 02-30/23-03 të datës 26.10.2023, Komisioni për energji efektive më datë: 10.11.2023, shpallë ЛИСТУ ДОМАЋИНСТВА КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ.

Lista domacinstva za Energetsko Efikasnost 10.11.2023

Last modified: 10/11/2023

Comments are closed.