Српски|Shqip|

Shpallje publike mbi dhënien me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objekteve të vogla montuese

14/11/2023

Komisioni për zbatimin e procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më datë 14.11.2023 shpallë Shpallje publike mbi dhënien me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objekteve të vogla montuese.

Javni Oglas 2023

Last modified: 14/11/2023

Comments are closed.