Српски|Shqip|

KONKURS për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së Bujanocit për periudhën e vitit shkollor 2023/2024

08/11/2023

Në bazë të Vendimit mbi rishikimin e buxhetit të komunës së Bujanocit për vitin 2023 nr. 401-23/2023 të dates 18.09.203, dhe shkresës së shërbimit të Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës dhe aktvendimit për caktimin e komisionit për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në rajonin e komunës. të Bujanocit nga data 6 nëntor 2023, Komisioni Konkursit për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në rajonin e komunës së Bujanocit, shpallë KONKURS për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së Bujanocit për periudhën e vitit shkollor 2023/2024.

Tekst KONKURSA SRB-ALB

EKSTRAKTI nr OBRAZAC br.1

EKSTRAKTI nr. OBRAZAC br. 2

Last modified: 08/11/2023

Comments are closed.