Српски|Shqip|

VENDIMI për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të organizatave shoqërore në territorin e komunës së Bujanocit

26/08/2019

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2019 – Shoqatat e qytetareve me seli ne teritorin e Komunes së Bujanocit, ka mbajtur mbledhjen me datë; 30.07.2019. në lidhje me thirrjen publike të shpallur më datë 06.02.2019, dhe solli këtë;

VENDIM

Për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të organizatave shoqërore në territorin e komunes së Bujanocit edhe ate:

ODLUKA 2019 – VENDIMI 2019

Last modified: 26/08/2019

Comments are closed.