Српски|Shqip|

Konvokohet seanca e nëntë e Këshillit komunal më datë 15.12.2020

14/12/2020

Në bazë të nenit 35.të Vendimit mbi Këshillin Komunal të komunës së Bujanocit (‘’Fletorja zyrtare për rrethin e Pçinjës’’, nr. 30/08) dhe nenit 4.dhe 5.të Rregullores mbi punën e Këshillit komunal të komunës së Bujanocit (‘’Fletorja zyrtare pë rrethin e Pçinjës’’, nr.18/08) konvokohet seanca e IX (nëntë) e Këshillit komunal të komunës së Bujanocit me datë 15.12.2020 (e martë).

Seanca do të mbahet në sallën e KK të komunës së Bujanocit me fillim në ora 08:30.

Për këtë seancë propozohet ky:

Rend të ditës

1. Shqyrtimi i rebalancit të buxhetit të komunës së Bujanocit për vitin 2020;
2. Të ndryshme:

Rendi përfundimtar i ditës do të konstatohet në seancë.

Keshilli komunal 15.12.2020

Last modified: 14/12/2020

Comments are closed.