Српски|Shqip|

KONKURS MBI NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE PËR PERSONAT ME NEVOJA TË VEÇANTA NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOCIT

09/12/2020

Në bazë të Vendimit mbi të drejtat nga fusha e mbrojtjes sociale në territorin e komunës Bujanocit numër: 02-208/16-03, të datës 27. 10. 2016, dhe Vendimit të trupit koordinues të qeveris së RS për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë numër 100-450-01.00002/2020-01 , të datës 08.12.2020, Komisioni për ndarjen e mjeteve financiare personave me nevoja të veçanta përkatësisht familjeve të tyre, shpallë KONKURS MBI NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE PËR PERSONAT ME NEVOJA TË VEÇANTA NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOCIT.

Lexoni komplet konkursin në linkun në vijim:

Konkurs za dodelu sredstava

Last modified: 09/12/2020

Comments are closed.