Српски|Shqip|

Shpallet lista e pëfituesve për personat me nevoja të veçanta

18/12/2020

Komisioni për ndarjen e mjeteve financiare për personat me nevoja të veçanta për komunën e Bujanocit ka shpallë listën e përfituesve.

SPISAK osoba sa smetnjama u razvoju KT

Last modified: 18/12/2020

Comments are closed.