Српски|Shqip|

Konkurs publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve

09/03/2023

Komisioni për shoqata të qytetarëve i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 08.03.2023 shpallë Konkurs publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve me seli në teritorin e komunës së Bujanocit.

Javni Konkurs za NVO – Konkurs Publik per OJQ 2023

Obrazac za predlog projekta – formulari per projekt propozimin 2023

Prijava – Fleteparaqitje 2023

Last modified: 09/03/2023

Comments are closed.