Српски|Shqip|

LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE TË CILËT KANË FITUAR NDIHMË TË NJËJERSHME FINACIARE

16/03/2023

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët ka shpallur listën përfundimtare të studentëve që kanë përfituar ndihmë të njëhershme financiare.

Listën mund ta gjeni në linkun në vijim:

JNP – 2022-23 bez žiro računa sa iznosima

Last modified: 16/03/2023

Comments are closed.