Српски|Shqip|

KONKLUZIONET E KOMISIONIT PËR VLERËSIMIN E PROJEKTEVE PËR REALIZIMIN E INTERESIT PUBLIK NË INFORMIMIN PUBLIK

08/08/2019

Në thirrjen publike të shpallur më 03.04.2019, kanë arritur gjithsej 38 projekte. Nga ky numër, 35 kandidatë paraqitën dokumentacionin e plotë, kështu që anëtarët e Komisionit diskutuan vetëm për ato. Në konkurencën  për shpërndarjen e 1.000.000 dinarë në të parën dhe 3.800.000 dinarë, në masën e dytë ishin: 3 media të shtypura, 5 radio stacione, 7 stacione televizive, 17 portale dhe 3 prodhime / agjensi.

Anëtarët e Komisionit vunë në dukje se, sipas Këshillit të Shtypit, nuk ka media apo individë që kanë shkelur kodin e sjelljes gazetareske kundër qytetarëve.

Me numrin e projekteve dhe dokumentacionin e projektit, anëtarët e Komisionit u informuan nga Sekretari Kastriot Jakupi dhe më pas, me renditje të bashkangjitur, u zhvillua një diskutim i hollësishëm për secilin projekt dhe u morën këto konkluzione:

 Informimi 2019

Last modified: 08/08/2019

Comments are closed.