Српски|Shqip|

Vendim për ndarjen e mjeteve të mbështetjes së zhvillimit të qëndrueshëm lokal përmes zvogëlimit të papunësisë dhe fuqizimit ekonomik në vitin 2019 në Komunën së Bujanocit

23/07/2019

Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese zhvillimin e ndërmarrësisë lokale në Komunën e Bujancit për vitin 2019 – me seli ne teritorin e Komunes së Bujanocit, ka mbajtur mbledhjen me datë; 28.06.2019 në lidhje me thirrjen publike të shpallur më datë 04.02.2019  dhe solli këtë;

VENDIM

Одлука о привредницима – Vendimi per bizneset final

Last modified: 23/07/2019

Comments are closed.