Српски|Shqip|

THIRRJE PUBLIKE për bashkëfinancimin e masave të efiçiencës energjetike në shtëpitë familjare dhe banesa në territorin e Komunës Bujanoc për vitin 2021

01/09/2021

Në bazë të Vendimit të Këshillit komunal të Komunës Bujanoc mbi shpalljen e Thirrjes publike për pjesëmarrjen e qytetarëve në zbatimin e masave të sanimit energjetik, numër: 22 – 101/21 – 03 të 12.07.2021 dhe të nenit 21 të Rregullores mbi bashkëfinancimine  masave të sanimit energjetik të shtëpive familjare dhe banesave numër 02-99/21-03 të 12.07.2021, Këshilli komunal i Komunës Bujanoc Shpallë THIRRJE PUBLIKE për bashkëfinancimin e masave të efiçiencës energjetike në shtëpitë familjare dhe banesa në territorin e Komunës Bujanoc për vitin 2021.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 21 ditë nga dita e publikimit në faqen zyrtare të internetit dhe tabelën e njoftimeve të Komunës Bujanoc.

Konkursi është i hapur deri më 22.09.2021.

Për informacione më të detajuara rreth thirrjes publike, klikoni në linqet e mëposhtme:

Javni poziv za građane

Obrazac 1 Izjava građana

Prilog 1 javnog poziva za građane

Prilog 2 Javnog poziva za građane

Prilog 3 Kriterijumi i način bodovanja

Last modified: 01/09/2021

Comments are closed.