Српски|Shqip|

SHPALLJE PREZENTIMI PUBLIK PËR PROJEKTIN URBANISTIK PËR NGASTRAT KADASTRALE 790, 789/3, 789/4, 788/2, 787, 786/2, 785/2, 784, 783/2, 779, 780, 782/2, 781/2, 1022/2, 1021/2, 1020/2, 1024, 1019, 1023/2, 2025/2 DHE 1018/2 KKd SËRPSKA KUQË, KOMUNA BUJANOC

29/11/2017

SHPALLJE PREZENTIMI PUBLIK PËR PROJEKTIN URBANISTIK PËR NGASTRAT KADASTRALE 790, 789/3, 789/4, 788/2, 787,  786/2, 785/2, 784, 783/2, 779, 780, 782/2, 781/2, 1022/2, 1021/2, 1020/2, 1024, 1019, 1023/2, 2025/2  DHE 1018/2 KKd SËRPSKA KUQË, KOMUNA BUJANOC Shpallja prezentimi publik organizohet në kohëzgjatje prej 15 ditësh edhe atë në periudhën prej 27.11. deri më 12.12.2017.

 

 

 

Dokumenti

Plani 1

Legenda

Last modified: 29/11/2017

Lini një Përgjigje