Српски|Shqip|

Lista preliminare e nxënësve të shkollës së mesme të cilët kanë përfituar bursën nga mjetet e Trupit Koordinues për vitin shkollor 2023/2024

01/12/2023

Komisioni për vlerësimin e aplikacioneve ka shpallur listën preliminare të nxënësve të shkollës së mesme të cilët kanë përfituar bursën nga mjetet e Trupit Koordinues për vitin shkollor 2023/2024.

Nxënësit nga numri rendor 114 kanë fituar bursën, kurse nxënësit nga numri rendor 115 deri 162 nuk kanë përfituar bursën.

Ankesat në listën preliminare mund të paraqiten në Këshillin Komunal përmes drejtoratit për shërbime publike, zyra numër 301 deri më datë 8 dhjetor 2023. Në ankesë duhet që të ceken arsyet për parashtrimin e ankesës së bashku me arsyetimin.

Bursat 2023 – Стипендије 2023

Last modified: 01/12/2023

Comments are closed.