Српски|Shqip|

LISTA E AMVISERIVE TE CILEVE U JANE LEJUAR MJETET PER FINANCIMIN E PROGRAMIT PER ENERGJI EFEKTIVE

30/11/2023

Në bazë të nenit 23 të rregullores për bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë shtëpive familjare dhe apartamenteve familjare brenda kuadrit të projektit “Energji e Pastër dhe Eficenca Energjetike për Qytetarët në Serbi” nr. 02-19123-03 të datës 29.09.2023, dhe Thirrjes publike për bashkëfinansimin e masava për rehabilitim energjetik të shtëpive dhe banesave familjare në territorin e Komunës së Bujanocit për vitin 2023 nr. 02-30123-03 të datës 26.10.2023, Komisioni për energji efektive
më datë: 30.10.2023, shpallë LISTEN E AMVISERIVE TE CILEVE U JANE LEJUAR MJETET PER FTNANCIMIN E PROGRAMIT PER ENERGJI EFEKTIVE.

Lista domacinstva za EE – 30.11.2023

Last modified: 30/11/2023

Comments are closed.