Српски|Shqip|

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR REGJISTRUES TË CILËT FTOHEN NË TRAJNIM

07/09/2023

Enti republikan për statistika shpalli Listën përfundimtare të kandidatëve për regjistrues, të cilët ftohen në trajnim, me adresën, datën dhe kohën e fillimit të trajnimit.

Lista përfundimtare është formuar pas zbatimit të procedures së kundërshtimit të kandidatëve për regjistrues në listen preliminare, për shkak të cilave janë shfaqur dallime në krahasim me listen preliminare.

Listën përfundimtare mund ta shikoni – këtu.

Kandidatët e përzgjedhur janë të obliguar të marrin pjesë në trajnimin e përgjithshëm. Trajnimi është pesë ditore dhe zbatohet në periudhën prej 18 shtatorit deri 29.shtator në terminet e përcaktuara.

Materijali i shtypur për trajnim (Udhëzimi për regjistrues, formularet dhe shembujt për ushtrime etj.), kandidatët do ti marrin nga Komisioni regjistrues në punktin për trajnim. Udhëzimi për regjistrues në formë elektronike është i çasëshëm në linkun.

Regjistruesit e përzgjedhur janë të obliguar që më së voni deri më 10.shtator 2023 deri ora 16.00 të i fusin të dhënat shtesë të nevojshme për përpilimin e kontratës mbi angazhimin nëpërmjet këtij linku.

Konacna lista – 1

Konacna lista – 2

Konacna lista – 3

Konacna lista – 4

Konacna lista – 5

Konacna lista – 6

Last modified: 07/09/2023

Comments are closed.