Српски|Shqip|

Konkurs publik për plotësimin e pozitës në administratën komunale të komunës së Bujanocit

18/02/2021

Këshilli komunal i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 12.02.2021 bie Vendim mbi shpalljen e konkursit për plotësimin e pozitës së kryeshefit të administratës komunale të komunës së Bujanocit, dhe njëkohësisht edhe konkursin për zgjedhjen e kryeshefit.

Për detaje më të hollësishme rreth konkursit, klikoni linqet në vijim:

odluka za izbor nacelnika

konkurs za nacelnika

Last modified: 18/02/2021

Comments are closed.