Српски|Shqip|

KONKURS PUBLIK për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

19/02/2021

Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e financimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve organizatave sportive në Komunën e Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Komunes së Bujanocit”, nr. 5/19), Komisioni për sport i Komunes së Bujanocit në seancën e mbajtur më 18.02.2021  shpallë KONKURS PUBLIK për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit.

Konkursi per sport

Konkursi-per-sport-AFIRMACIJA-SPORTA-BUJANOVAC-2021

buxhet per sport

Last modified: 19/02/2021

Comments are closed.