Српски|Shqip|

KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve

30/07/2021

Komuna e Bujanocit shpallë KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve të cilat kanë tendenca për rritje në vitin 2021 në komunën e Bujanocit.

Konkursi zbatohet nga komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese për zhvillimin e ndërmarrësisë lokale në komunën e Bujanocit në shumën totale prej 6.000.000,00 dinarë, për veprimtartië me seli në territorin e komunës së Bujanocit.

Komuna Bujanocit do të bashkëfinancojë blerjen e paisjeve /makinave ose punësimit të një ose mëshumë punëtorëve, në shumë të njëherëshme deri në 300.000,00 dinarë me TVSH për ndërmarrjet e mesme të vogla si dhe ndërmarrësit, të cilat kanë për tendencë rritjen ekonomike.

Afati për paraqitjen e aplikacioneve është prej 30.07.2021 deri më 13.08.2021.

Për  informata më të hollësishme rreth thirrjes publike, klikoni në linqet e mëposhtme:

Subvencionimi i ndermarrjeve egzistuese TEKST

Obrazac-1-prijava-predloga-projekta-za-2021

Obrazac-2-Izjava-o-saglasnosti-sa-uslovima-poziva-2021

Obrazac-3-Obrazac-troskova-2021

Obrazac-4-prijava-radnika-1-1

Last modified: 30/07/2021

Comments are closed.