Српски|Shqip|

KONKURS PUBLIK për bashkëfinancimin e masave të rehabilitimit të energjisë, shtëpive familjare, banesave që kanë të bëjnë me përmirësimin e mbulesës termike, instalimeve termoteknike dhe instalimit të kolektorëve diellorë për përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë në territorin e komunës së Bujanocit për vitin. 2022

04/08/2022

Në bazë të Vendimit të Këshillit Komunal të Komunës së Bujanocit për shpalljen e Konkursit Publik dhe Rregullores për bashkëfinancimin e masave të rehabilitimit të energjisë, shtëpive familjare, banesave që kanë të bëjnë me përmirësimin e mbulesës termike, instalimeve termoteknike. dhe vendosja e kolektorëve diellorë për përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë sipas ftesës publike të Administratës për Stimuj dhe përmirësim të efiçiencës energjetike JP 1/22, nr 400-85/22-03, Këshilli Komunal i Komunës së Bujanocit më 03.08.2022 shpallë KONKURS PUBLIK për bashkëfinancimin e masave të rehabilitimit të energjisë, shtëpive familjare, banesave që kanë të bëjnë me përmirësimin e mbulesës termike, instalimeve termoteknike dhe instalimit të kolektorëve diellorë për përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë në territorin e komunës së Bujanocit për vitin. 2022

KONKURSI PER REHABILITIM ENERGJETIKE PER QYTETAR

Last modified: 04/08/2022

Comments are closed.