Српски|Shqip|

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2023

26/05/2023

KONKURS

PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2023

Lënda e Konkursit është parashtrimi i kërkesave për ndarjen e mjeteve stimuluese për prodhuesit
bujqësorë në territorin e komunës së Bujanocit, në përparimin e prodhimtaris bujqësore.

 

 

KONKURS

ZAHTEVI KËRKESAT

Last modified: 26/05/2023

Comments are closed.